Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Proiecte Consiliul Local

PROIECTE ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Proiecte Consiliul Local
24 May 2024

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.05.2024 - ora 14.00

 

DISPOZITIE privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedintei de lucru ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 30.05.2024, ora 14.00, convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.443/24.05.2024 - Vezi Dispoziție
PROIECT DE HOTARARE (suplimentar) privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru lunile mai-iulie 2024

 

1.    Proiect de hotarare nr.134/24.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a prevederilor O.U.G nr.19/07.03.2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetară si modificarea listei obiectivelor de investitii aferenta acestuia
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.135/24.05.2024 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2023, situatiile financiare pe anul 2023  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2023), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2023 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu, bloc 1B, parter, judetul Buzau, CUI 10152880
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.136/24.05.2024 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2023, situatiile financiare pe anul 2023  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2023), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2023 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.137/24.05.2024 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2023), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2023, raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului anual de gestiune pentru exercitiul financiar 2023 al conducatorului (administratorului executiv) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.138/24.05.2024 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.139/24.05.2024 privind aprobarea structurii comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de manager (director), gradul II la Muzeul Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat, precum si numirea reprezentantilor Consiliului local Ramnicu Sarat in cele doua comisii
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.140/24.05.2024 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
8.    Proiect de hotarare nr.141/24.05.2024 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024  (proiecte din domeniul sport)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.142/24.05.2024 privind  aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Adminstratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.33/31.01.2024, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorului la societatea mai sus mentionata
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.143/24.05.2024 privind schimbarea partiala, pentru o perioada de 10 ani, a destinatiei imobilului (constructie) - locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea privata a Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.32623 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 32623-C1, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Unirii nr.31, judetul Buzau, respectiv a unei parti din acesta in suprafata utila de 79 mp, din locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea privata a Municipiului Ramnicu Sarat in spatiu destinat activitatilor de utilitate publica
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

11.    Proiect de hotarare nr.144/24.05.2024 privind darea in folosinta gratuita Societatii Nationale Crucea Rosie din Romania –Filiala Buzau, pentru Subfiliala de Cruce Rosie Ramnicu Sarat, a  imobilului (constructie) in suprafata utila de 79 mp, parte din imobilul (constructie) - locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea privata a Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.32623 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 32623-C1, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Unirii nr.31, judetul Buzau,  in vederea desfasurarii de activitati specifice, respectiv pregatirea detasamentului de interventie in situatii de urgenta, pregatirea celorlalti voluntari, depozitarea echipamentelor si materialelor necesare activitatilor, desfasurarea activitatilor curente si a celor administrative, pe o perioada de 5 ani
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.145/24.05.2024 privind incetarea contractului de comodat nr.2/12.02.2024 privind imobilul-teren situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, parcela nr.177, strada Trotusului nr.3, judetul Buzau, ca efect al rezilierii conventionale
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.146/24.05.2024 privind incetarea contractului de inchiriere nr.1255/22.04.2019, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 32, judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

14.    Proiect de hotarare nr.147/24.05.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Spor de putere loc de consum permanent spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Mihail Kogalniceanu, bloc 10C, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”,  lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.18/06.02.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 78 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe Aleea Rasaritului din Municipiul Ramnicu Sarat, in vederea amplasarii retelei subterane de energie electrica –spor de consum pentru spatiul comercial PROFI ROM FOOD S.R.L situat pe strada Mihail Kogalniceanu, bl.10C din  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

15.    Proiect de hotarare nr.148/24.05.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Spor de putere loc de consum permanent spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Costieni, bloc 20, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”,  lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.17/06.02.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 84 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe Aleea Amintirii din Municipiul Ramnicu Sarat, in vederea amplasarii retelei subterane de energie electrica –spor de consum pentru spatiul comercial PROFI ROM FOOD S.R.L situat pe strada Costieni, bloc 20 din  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

16.    Proiect de hotarare nr.149/24.05.2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau a unui exercitiu militar care consta in executarea unor activitati militare specifice de instructie cu trupe militare in teren, fara trageri de lupta cu munitie de razboi, cu folosirea de autovehicule militare, aeronave din categoria elicopterelor, munitie de manevra pentru armamentul individual din dotare si mijloace de marcare a focului
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

17.    Proiect de hotarare nr.150/24.05.2024 aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat în domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat  a bunurilor imobile – terenuri, situate în str. Bîrladului, nr. 14, în suprafață de 257 mp, având număr cadastral 32896 înscris în cartea funciară nr. 32896 și număr de inventar (domeniul privat) 2014, str. Bîrladului, nr. 17, în suprafață de 415 mp, având număr cadastral 32920 înscris în cartea funciară nr. 32920 și număr de inventar (domeniul privat) 2038 și str. Trotușului, nr. 11, în suprafață de 281 mp, având număr cadastral 32895 înscris în cartea funciară nr. 32895 și număr de inventar (domeniul privat) 2013, în scopul punerii la dispoziția S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Buzău, cu titlul de folosință gratuită, în vederea executării unor lucrări de înființare de rețele publice de alimentare cu apă și de canalizare
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

18.     Proiect de hotarare nr.151/24.05.2024 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2024, ora 1530 (sau 31.05.2024, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

19.    Proiect de hotarare nr.152/24.05.2024 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2024, ora 1530 (sau în data de 31.05.2024, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5) si nr.I.6) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.64/29.04.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25343/30.04.2024 (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

20.    Proiect de hotarare nr.153/24.05.2024 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2024, ora 1630 (sau 31.05.2024, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

21.    Proiect de hotarare nr.154/24.05.2024 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 30.05.2024, ora 1630 (sau 31.05.2024, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.65/29.04.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25344/30.04.2024 (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.04.2024-20.05.2024;
2.    Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare si Raportul Comitetului de audit pentru anul 2023, transmise prin adresa nr.640/15.05.2024 emisa de S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, inregistrata la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.27391/15.05.2024;
3.    Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare si Raportul Comitetului de audit pentru anul 2023, transmise prin adresa nr.739/20.05.2024 emisa de S.C Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat.
4.    Informare privind Raportul anual referitor la remunerarea administratorului executiv si Raportul anual privind evaluarea administratorului executiv pentru anul 2023, transmise prin adresa nr.85/15.05.2024 emisa de S.C Paza si Protectie Forse S.R.L, inregistrata la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.27392/15.05.2024;
5.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 30.04.2024 transmise cu adresa nr.210/25.04.2024, inregistrata la sediul Primariei Rm.Sarat sub nr.24621/25.04.2024;
6.    Hotararile adoptate in sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 30.04.2024 transmise cu adresa nr.217/30.04.2024, inregistrata la sediul Primariei Rm.Sarat sub nr.25351/30.04.2024.

 

 

24 April 2024
 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.04.2024 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.107/24.04.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a incheierii contractului de finantare nr.58/08.04.2024 intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Primaria Ramnicu Sarat (beneficiar Liceul Tehnologic „Victor Frunza” Ramnicu Sarat) coroborat  cu validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.351/16.04.2024 privind rectificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a prevederilor O.U.G nr.19/07.03.2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetară si cu aprobarea utilizarii sumei de 5.123.956,23 lei din excedentul bugetar al sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2023,  suma ramasa neutilizata la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.108/24.04.2024 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2025 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 10,4% (aferenta anului fiscal 2023)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.109/24.04.2024 privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 a unor recompense financiare individuale, elevului Darie M.M Andrei-Sebastian, elev al Colegiului National « Alexandru Vlahuta » din Municipiul Rm.Sarat si profesorului indrumator in pregatirea acestuia, domnul Lazarescu Dragos- Florentin, pentru rezultatul obtinut la Olimpiada Nationala de Matematica 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.110/24.04.2024 privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 a unui premiu in valoare 3.000 lei doamnei CHINTOIU MARIA cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani in cursul anului 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.111/24.04.2024 privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024, necesara pentru acordarea unui numar de 200 tichete sociale pentru familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate sau deosebite din Municipiul Rm.Sarat pentru procurarea de alimente cu ocazia Sarbatorilor Pascale
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.112/24.04.2024 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.113/24.04.2024 privind repartizarea sumei de 315.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
8.    Proiect de hotarare nr.114/24.04.2024 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2023 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.115/24.04.2024 privind  privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2023 la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.116/24.04.2024 privind privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

11.    Proiect de hotarare nr.117/24.04.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.118/24.04.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum si a Caietului de obiective intocmite pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Local Ramnicu Sarat pentru  Muzeul Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.119/24.04.2024 privind reluarea procedurii de numire a unuia din cei 2 reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat în Consiliul de Administrație al Colegiului National « Alexandru Vlahuta » și modificarea, în consecință, a poziției nr.1 din anexa la H.C.L. nr. 225/28.09.2023 privind numirea pentru anul școlar 2023-2024 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat ca membri ai Consiliilor de Administrație ale unităților din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Rm. Sărat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

14.    Proiect de hotarare nr.120/24.04.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune+Bransament+P.R.M Gaze naturale”, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.35/14.03.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata de 1,8 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Plopilor nr.31, Municipiul Rm.Sarat, in cadrul investitiei mentionate mai sus, catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

15.    Proiect de hotarare nr.121/24.04.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Racordare la reteaua electrica loc de consum permanent cu destinatia de spatiu de productie si prestari servicii”,  lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.61/09.04.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 10 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului cu numarul cadastral 32268 din Soseaua Focsani nr.40,  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

16.    Proiect de hotarare nr.122/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 82), strada Jiului nr.6, judetul Buzau, numar cadastral 32796, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime P+1E, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Baragan Adriana-Petruta si Baragan Valentin, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.2/28.11.2018 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si Costea Mihaela
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

17.     Proiect de hotarare nr.123/24.04.2024 privind privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 427), strada Revolutiei nr.20, judetul Buzau, numar cadastral 31766, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, catre domnul Mihai Neculai si doamna Mihai Teodora, coroborat cu incetarea  procesului-verbal nr.11393/20.10.2008 incheiat intre Primaria Municipiului Rm.Sarat (Municipiul Rm.Sarat) si domnul Golea Ion
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

18.    Proiect de hotarare nr.124/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 151), strada Muresului nr.17, judetul Buzau, numar cadastral 30534, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime P+M, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Popescu Alin-Traian si Popescu Catalina, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.144/14.01.2011 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si Panait (actual Ghita) Claudia-Iuliana
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

19.    Proiect de hotarare nr.125/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 313 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 415), strada Revolutiei nr.3, judetul Buzau, numar cadastral 34331, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Uta Georgiana-Elena, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.1/28.11.2018 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Stoica Viorel-Neculai
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

20.    Proiect de hotarare nr.126/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 122), strada Muresului nr.75, judetul Buzau, numar cadastral 30505, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime P+1, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Zaharia Andreea Valentina, coroborat cu incetarea  procesului-verbal procesului-verbal nr.9704/02.07.2007 incheiat intre Primaria Municipiului Rm.Sarat (Municipiul Rm.Sarat) si doamna Trestianu (actual Smarandescu) Elena
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

21.    Proiect de hotarare nr.127/24.04.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri – mijloace fixe – în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării, sau, după caz, casării  si demolarii acestora în condițiile legii   
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

22.    Proiect de hotarare nr.128/24.04.2024 privind încheierea unui protocol de colaborare și darea în administrare către Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău, Poliția Municipiului Rm. Sărat, instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a bunurilor mobile – „Pistol laser pentru viteză LTI 20/20 TRUCAM II” și accesorii și „Etilotest profesional AlcoQuant6020 PLUS”, proprietate privată a Municipiului Rm. Sărat, jud. Buzău, în vederea desfășurării activității specifice de către această instituție, în cadrul protocolului de colaborare, pentru o perioadă de 5 ani
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

23.    Proiect de hotarare nr.129/24.04.2024 privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

24.    Proiect de hotarare nr.130/24.04.2024 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice” si „curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet” din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

25.    Proiect de hotarare nr.131/24.04.2024 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

26.    Proiect de hotarare nr.132/24.04.2024 privind constatarea incetarii calitatii de membri asociati ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS  a unor unitati administrativ teritoriale
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

27.    Proiect de hotarare nr.133/24.04.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2024-iulie 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
 

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.03.2024-18.04.2024;
2.    Planul de supraveghere a calitatii apei potabile aferente anului 2024 pentru Sector Rm.Sarat transmis de catre ADI Buzau 2008 prin adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.18928/28.03.2024;
3.    Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023;
 
22 March 2024

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.03.2024 - ora 14.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.83/22.03.2024 privind validarea Dispozitiei  Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.283/14.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a prevederilor H.G nr.177/28.02.2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional "Masă sănătoasă"
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.84/22.03.2024 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.85/22.03.2024 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale -Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.86/22.03.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se va acorda prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale „Gheorghe Vernescu” Rm.Sarat, unitate de invatamant cu personalitate juridica, inclusiv unitatile arondate acesteia conform retelei scolare, inclusa in cadrul Programului national „Masa sanatoasa” in anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.87/22.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.88/22.03.2024 privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social  - aflată în subordinea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.89/22.03.2024 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8.    Proiect de hotarare nr.90/22.03.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Primariei Municipiului Rm.Sarat aprobat prin HCL nr.286/21.12.2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.91/22.03.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat aprobat prin HCL nr.293/21.12.2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.92/22.03.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat, aprobat prin HCL nr.297/21.12.2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

11.    Proiect de hotarare nr.93/22.03.2024 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.94/22.03.2024 privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2023 si a comisiei de contestatii
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.95/22.03.2024 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 18.350.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani, cu 2 ani perioada de gratie
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

14.    Proiect de hotarare nr.96/22.03.2024 privind aprobarea tarifelor anuale de studiu practicate de Școala Populară de Arte - ramură de activitate culturală a Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu„ Râmnicu Sărat, precum și a tarifelor de închiriere a spațiilor situate în Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu„ Râmnicu Sărat, a instalației de sunet și a scenei mobile
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

15.    Proiect de hotarare nr.97/22.03.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de distributie apa si bransamente la blocurile aferente CT 807, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 540 mp) precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

16.     Proiect de hotarare nr.98/22.03.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 113), strada Tisei nr.13, judetul Buzau, numar cadastral 32827, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, edificata in anul 2022, catre domnul Arghir Cornel si doamna Arghir Puica, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.12/12.01.2021 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Iancu Adrian-Aurelian
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

17.    Proiect de hotarare nr.99/22.03.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 383), strada Mircea cel Batran nr.39, judetul Buzau, numar cadastral 32435, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, aflata in curs de executie (nefinalizata)-stadiul fizic fundatie si placa, catre doamna Moldoveanu Gina si domnul Moldoveanu Ionut-Lucian, coroborat cu incetarea  procesului-verbal nr.9980/02.07.2007 incheiat intre Primaria Municipiului Rm.Sarat (Municipiul Rm.Sarat) si domnul Gheorghe Constantin
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

18.    Proiect de hotarare nr.100/22.03.2024 privind aprobarea vanzarii directe, cu drept de preemtiune,  a unui bun imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Muresului nr.65 (parcela 127), judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

19.    Proiect de hotarare nr.101/22.03.2024 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat aprobat prin HCL nr. 80/28.03.2019
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

20.    Proiect de hotarare nr.102/22.03.2024 privind actualizarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de membru susținător, la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România,  aprobată prin HCL nr. 292//29.11.2018
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

21.    Proiect de hotarare nr.103/22.03.2024 privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
- initiator – Florian Nicolae - Viceprimar

22.    Proiect de hotarare nr.104/22.03.2024 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 1200 (sau 03.04.2024, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

23.    Proiect de hotarare nr.105/22.03.2024 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 1200 (sau 03.04.2024, ora 1200 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr.7 si nr.8 înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.32/29.02.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.12954/01.03.2024, respectiv pe ordinea de zi suplimentara transmisa prin adresa nr.36/18.03.2024 inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.16428/18.03.2024
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar
 
Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raportul Primarului Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023;
2.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.02.2024-19.03.2024;
3.    Raportul de activitate al Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2023;
4.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 12.03.2024;
5.   Hotararile adoptate in sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 12.03.2024 transmise cu adresa nr.122/13.03.2024, inregistrata la sediul Primariei Rm.Sarat sub nr.15527/13.03.2024;
 
23 February 2024

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.02.2024 - ora 15.00

 

1. Proiect de hotarare nr.43/23.02.2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie al bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie de credite interne al Municipiului Rm.Sarat, respectiv al contului de executie al fondurilor nerambursabile al Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
2. Proiect de hotarare nr.44/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Primariei Municipiului Rm.Sarat
- initiator -Cirian Sorin-Valentin- Primar
3. Proiect de hotar are nr.45/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
4. Proiect de hotarare nr.46/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Politiei Locale Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
5. Proiect de hotarare nr.47/23.02.2024 privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2024 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
6. Proiect de hotarare nr.48/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
7. Proiect de hotarare nr.49 /23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
8. Proiect de hotarare nr.50/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Bibliotecii Municipale ”Corneliu Coposu”  Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
9. Proiect de hotarare nr.51/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Municipal ”Octavian Mosescu” Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
10. Proiect de hotarare nr.52/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
11. Proiect de hotarare nr.53/23.02.2024 privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie decheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale urmatoarelor ramuri sportive : "Fotbal amator si fotbal non amator", ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Liga a III-a a Federatiei Romane de Fotbal (pentru perioada in care activeaza in aceasta liga), oina, tenis de masa, respectiv culturism si fitness din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
12. Proiect de hotarare nr.54/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
13. Proiect de hotar are nr.55/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutiei de Interes Public ”Piete, targuri si Oboare” Rm. Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
14. Proiect de hotarare nr.56/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
15. Proiect de hotarare nr.57 /23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
16. Proiect de hotarare nr.58/23.02.2024 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
17. Proiect de hotarare nr.59/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
18. Proiect de hotarare nr.60/23.02.2024 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
19. Proiect de hotarare nr.61/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ”PAZA SI PROTECTIE FORSE” S.R.L Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
20. Proiect de hotarare nr.62/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
21. Proiect de hotarare nr.63/23.02.2024 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
22. Proiect de hotarare nr.64/23.02.2024 privind infiintarea Comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
23. Proiect de hotarare nr.65/23.02.2024 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
24. Proiect de hotarare nr.66/23.02.2024 privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat, structura de consultare locala pentru realizarea si implementarea Planului de actiune locala pentru incluziunea comunitatilor de romi precum si pentru monitorizarea periodica a acestuia in componenta stabilita prin StrategiaGuvemului Romaniei de Incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2022-2027 aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 560/2022
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
25. Proiect de hotarare nr.67 /23.02.2024 privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala (pentru un membru) si profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
26. Proiect de hotarare nr.68/23.02.2024 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala si aprobarea anuntului privind selectia pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
27. Proiect de hotarare nr.69/23.02.2024 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
28. Proiect de hotarare nr.70/23.02.2024 privind atribuirea de locuinte din fondul locative apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
29. Proiect de hotarare nr.71/23.02.2024 privind incetarea contractului de inchiriere nr.15993/ 12.08.2014, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 14, judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
30. Proiect de hotarare nr.72/23.02.2024 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat, nr.802/14.06.2021, prin act additional (nr.4/2024)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
31. Proiect de hotarare nr.73/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei "Inlocuire retele de distributie apa potabila inclusive bransamente aferente pe strazile: Luncii, Zoita, Jirlau, Rublei, Amara, Calnau, Penes Curcanu, Drogului, Fdt. Prunilor, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau" sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 1290 mp) precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
32. Proiect de hotarare nr.74/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune+Bransament+P.R.M Gaze naturale", acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.2/ 15.01.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata totala de 153 mp (din care 10 mp situati pe Soseaua Podgoriei si 143 mp situati in incinta imobilului-teren din strada Focsani nr.21), teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobiluluiconstructie (C11) situat in incinta imobilului-teren din strada Focsani nr.21, avand numarul cadastral 37460, in cadrul investitiei mentionate mai sus, catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
33. Proiect de hotarare nr.75/23.02.2024 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Muresului nr.65 (parcela 127), judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
34. Proiect de hotarare nr.76/23.02.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 160), strada Cincinat Pavelescu nr.6, judetul Buzau, numar cadastral 37277, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, in vederea punerii in acord a situatiei de fapt cu prevederile Sentintei Civile nr.74/ 16.02.2023, ramasa definitiva, prin neapelare, la data de 07.04.2023, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.1/11.01.2021 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Moldoveanu Ionut - Gabriel
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
35. Proiect de hotarare nr.77/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Desfiintare semnalistica" la imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.10, judetul Buzau, imobil ce face obiectul vanzarii efectuata sub rezerva dreptului de proprietate, pana la achitarea integrala a pretului, in favoarea Municipiului Rm.Sarat, conform contractului de vanzare autentificat sub nr.797 /26.09.2023 incheiat intre BANCA COMERCIALA ROMANA S.A, in calitate de vanzator si Municipiul Rm.Sarat, in calitate de cumparator, accord solicitat prin Certificatul de urbanism nr.164/10.11.2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
36. Proiect de hotarare nr.78/23.02.2024 privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta), incheiat intre UAT - Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
37. Proiect de hotarare nr. 79/23.02.2024 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm. Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
38. Proiect de hotarare nr.80/23.02.2024 privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta şi Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5791/30.01.2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
39. Proiect de hotarare nr.81/23.02.2024 privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta si Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5797/30.01.2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
Alte probleme ale activitatii curente:
1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.01.2024-19.02.2024;
2. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2023;
3. Raport de activitate al Directiei de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat pentru anul 2023;
4. Bilant referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitatii apei potabile si lucrari realizate in anul 2023
 

Accesibilitate

Color
Text