Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică

Submitted by maneagheoctavian on Wed, 09/14/2022 - 14:17

 

 

 

 

 

Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică

 

Raport anual privind transparenta decizionala 2023
DESCARCĂ
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2022
Macheta în format editabil
DESCARCĂ
DESCARCĂ
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2021
DESCARCĂ
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2020
DESCARCĂ
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2019
DESCARCĂ
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018
DESCARCĂ
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017
DESCARCĂ
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016
DESCARCĂ

 


Dispoziție nr. 66/27.01.2020 -privind desemnarea doamnei Corbu Alina Giorgiana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat, responsabilă pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ
NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - DESCARCĂ

- Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite Vezi Registru
- Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare - Descarcă

 

 

Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2024

 

24.04.2024 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2024 (proiecte din domeniile cultura/ educatie civica/ social, protectia mediului) - Vezi Proces verbal
 
24.04.2024 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2024 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal
 
19.04.2024 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2025 În Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 10.4% (aferentă anului fiscal 2023) - Vezi Proces verbal
 
25.03.2024 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2024 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal
 
25.03.2024 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2024 (proiecte din domeniile cultura/ educatie civica/ social, protectia mediului) - Vezi Proces verbal
 
22.03.2024 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2025 În Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 10.4% (aferentă anului fiscal 2023) - Vezi Proces verbal
 
Astăzi, data de 14.03.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2024 (PROIECTE DIN DOMENIILE CULTURA, EDUCATIE CIVICA, SOCIAL, PROTECTIA MEDIULUI) - Vezi Anunț și Proiect
 
Astăzi, data de 14.03.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2024 (PROIECTE DIN DOMENIUL SPORT) - Vezi Anunț și Proiect
 
13.03.2024 - Proces verbal Încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care se află În situaţii de necesitate sau deosebite - Vezi Proces verbal
 
13.03.2024 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social - aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
11.03.2024 - ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUl PROIECT DE ACT NORMATIV -  Astăzi, data de 11.03.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica În
anul 2025 În Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 10.4% (aferentă anului fiscal 2023) - Vezi Anunt si Proiect
 
06.03.2024 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al zonei urbane funcţionale Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
29.02.2024 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor anuale de studiu practicate de Şcoala Populară de Arte - ramură de activitate culturală a Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, precum şi a tarifelor de închiriere a spaţiilor situate în Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, a instalaţiei de sunet şi a scenei mobile - Vezi Proces verbal
 
21.02.2024 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru. activităţile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de de legare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. - Municipiul Râmnicu Sărat şi S.C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal
 
12.02.2024 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social - aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
12.02.2024 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate sau deosebite - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al zonei urbane funcţionale Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
05.02.2024 - RAPORT DE SPECIALITATE privind completarea si modificarea Proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2024 adus la cunostinta publica prin anuntul nr. 1584/12.01.2024, completat cu procesul verbal nr.6309/01.02.2024 si cu referatul 6607/02.02.2024 - Vezi Raport de Specialitate
 
PROCES-VERBAL încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
02.02.2024 - Referat privind modificarea Anexei nr. 1, respectiv Anexei nr. 2, la Bugetul local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat, pe anul 2024, urmare a adresei nr. 1083/31.01.2024 transmisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Buzau,adresei nr.718/01.02.2024 emisa de catre Directia de Asistenta Sociala,respectiv informarea transmisa de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est - Vezi Referat
 
01.02.2024 - PROCES-VERBAL privind aducerea la cunostinta publica a proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2024 (in proiect- conform art. 39, alin. (1)- alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finanţele publice locale, actualizată), dupa expirarea termenului de depunere contestatii, conform anexelor nr.1, nr.2 si nr.3 - Vezi Proces verbal
 
ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV - Astăzi, data de 31.01.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate sau deosebite - Vezi Anunț
 
ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV - Astăzi, data de 31.01.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social - aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat - Vezi Anunț
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor anuale de studiu practicate de Şcoala Populară de Arte - ramură de activitate culturală a Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, precum şi a tarifelor de închiriere a spaţiilor situate în Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, a instalaţiei de sunet şi a scenei mobile - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal privind aducerea la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2024 (în proiect - conform art. 39, alin. (1)- alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finantele publice locale, actualizată) - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV - Astăzi, data de 25.01.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă al zonei urbane funcţionale Râmnicu Sărat - Vezi Anunț - Vezi Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S. C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. - Municipiul Râmnicu Sărat şi S. C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal
 
ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV
Astăzi, data de 18.01.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor anuale de studiu practicate de Şcoala Populară de Arte - ramură de activitate culturală a Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, precum şi a tarifelor de închiriere a spaţiilor situate în Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, a instalaţiei de sunet şi a scenei mobile - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare privind aprobarea inființării, unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T.  Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a programului de transport local pentru acesta, precum şi înfiinţarea unor noi staţii de călători pe traseul respectiv - Vezi Proces verbal
 
Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2024 (in proiect - conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată) - Descarcă
 
ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUl PROIECT DE ACT NORMATIV
Astăzi, data de 10.01.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A. T. - Municipiul Râmnicu Sărat şi S.C. RERSUDS.A. - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 

 

Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2023

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare privind acordarea unor gratuităţi/facilităţi pe mijloacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuităţi/facilitaţi - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
ANUNT - REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV - Astăzi, data de 19.12.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț - Astăzi, data de 12.12.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea inființării, unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T.  Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a programului de transport local pentru acesta, precum şi înfiinţarea unor noi staţii de călători pe traseul respectiv - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S. C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. - Municipiul Râmnicu, Sărat şi S.C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal
 
Anunț - Astăzi, data de 23.11.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inființării, unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T.  Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a programului de transport local pentru acesta, precum şi înfiinţarea unor noi staţii de călători pe traseul respectiv - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind acordarea unor gratuităţi/facilităţi pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuităţi/facilitaţi - Vezi Proces verbal
 
Anunț - Astăzi, data de 08.11.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor gratuităţi/facilităţi pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuităţi/facilitaţi - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S. C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. - Municipiul Râmnicu, Sărat şi S.C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal

 

Anunț - Astăzi, data de 16.10.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) incheiat intre U.A.T. - Municipiul Râmnicu Sărat şi S.C. RER SUD S.A - Vezi Anunț - Vezi Proiect

 

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, precum şi a criteriilor suplimentare de selecţie şi ierarhizare a solicitărilor de loturi de teren pentru tineri, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile "Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice'' şi "Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile menţionate anterior - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat din aşezământ cultural în institutie publică de spectacole si aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestei instituţii - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 13,8 % (aferenta anului fiscal 2022) - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2023 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2023 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Proces verbal
 
Anunț - Astăzi, data de 28.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț - Astăzi, data de 27.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, precum şi a criteriilor suplimentare de selecţie şi ierarhizare a solicitărilor de loturi de teren pentru tineri, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure care se afla în situatii de necesitate sau deosebite - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile "Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice'' şi "Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile menţionate anterior - Vezi Proces verbal
 
Anunț - Astăzi, data de 15.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, precum şi a criteriilor suplimentare de selecţie şi ierarhizare a solicitărilor de loturi de teren pentru tineri, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat din aşezământ cultural în institutie publică de spectacole si aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestei instituţii - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI CUANTUMUL SANCŢIUNILOR PREVAZUTE DE ART. 493 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CE SE VOR APLICA ÎN ANUL 2024 ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, INDEXATE CU RATA INFLAŢIEI DE 13,8 % (AFERENTA ANULUI FISCAL 2022) - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2023 (PROIECTE DIN DOMENIILE CULTURA, EDUCATIE CIVICA, SOCIAL, PROTECTIA MEDIULUI) - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2023 (PROIECTE DIN DOMENIUL SPORT) - Vezi Proces verbal
 
Anunț - Astăzi, data de 07.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț - Astăzi, data de 03.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile "Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice'' şi "Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile menţionate anterior - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț - Astăzi, data de 27.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat din aşezământ cultural în institutie publică de spectacole si aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestei instituţii - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț - Astăzi , data de 24.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2023 (PROIECTE DIN DOMENIUL SPORT) - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț - Astăzi , data de 24.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI CUANTUMUL SANCŢIUNILOR PREVAZUTE DE ART. 493 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CE SE VOR APLICA ÎN ANUL 2024 ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, INDEXATE CU RATA INFLAŢIEI DE 13,8 % (AFERENTA ANULUI FISCAL 2022) - Vezi Anunț și Proiect
 
ANUNŢ - Astăzi, data de 22.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2023 (PROIECTE DIN DOMENIILE CULTURA, EDUCATIE CIVICA, SOCIAL, PROTECTIA MEDIULUI) - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure care se afla în situatii de necesitate sau deosebite - Vezi Proces verbal
 
Anunț - Astăzi, data de 07.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT - Descarcă Anunț și Proiect
 
Anunț - Astazi, data de 03.02.2023, Primaria Municipiului Ramnicu Sarat anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA FAMILIILOR SAU PERSOANELOR SINGURE CARE SE AFLA ÎN SITUATII DE NECESITATE SAU DEOSEBITE - Descarcă Anunț și Proiect
 
REFERAT privind modificarea Anexelor nr. 1 si 2 la Bugetul local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat, pe anul 2023, urmare a adresei nr. 7671/27.01.2023 transmisa de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - Descarcă
 
RAPORT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE la proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2023 (in proiect conform art.39, alin.(l)- alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata) - Descarcă
 
Proces verbal privind aducerea la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023 (în proiect - conform art. 39, alin(1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea amplasamentelor aferente parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat (prin înfiinţarea unor noi locuri de parcare de reşedinţă, respectiv prin excluderea anumitor locuri de parcare de reşedinţă), în vederea utilizării acestora în derularea contractului nr. 7479/11.04.2012 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, prelungit prin acte aditionale, şi incheierea unui act aditional la acesta având ca obiect actualizarea bunurilor de retur-bunuri puse la dispozitia concesionarului în derularea contractului anterior menţionat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

 

Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023 (in proiect - conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată) - Descarcă

 


 

Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2022

 

Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul 2023 in Municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind actualizarea amplasamentelor aferente parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat (prin înfiinţarea unor noi locuri de parcare de reşedinţă, respectiv prin excluderea anumitor locuri de parcare de reşedinţă), în vederea utilizării acestora în derularea contractului nr. 7479/11.04.2012 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, prelungit prin acte aditionale, şi incheierea unui act aditional la acesta având ca obiect actualizarea bunurilor de retur-bunuri puse la dispozitia concesionarului în derularea contractului anterior menţionat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal
 
Minuta dezbaterii publice din data de 05.12.2022 a Proiectului de hotărâre privind actualizarea amplasamentelor aferente parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat (prin înfiinţarea unor noi locuri de parcare de reşedinţă, respectiv prin excluderea anumitor locuri de parcare de reşedinţă), în vederea utilizării acestora în derularea contractului nr. 7479/11.04.2012 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, prelungit prin acte aditionale, şi incheierea unui act aditional la acesta având ca obiect actualizarea bunurilor de retur-bunuri puse la dispozitia concesionarului în derularea contractului anterior menţionat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare
 
Minuta dezbaterii publice din data de 29.11.2022 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare
 
Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea amplasamentelor aferente parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat (prin înfiinţarea unor noi locuri de parcare de reşedinţă, respectiv prin excluderea anumitor locuri de parcare de reşedinţă), în vederea utilizării acestora în derularea contractului nr. 7479/11.04.2012 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, prelungit prin acte aditionale, şi incheierea unui act aditional la acesta având ca obiect actualizarea bunurilor de retur-bunuri puse la dispozitia concesionarului în derularea contractului anterior menţionat - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul 2023 in Municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Anunț și Proiect
 
Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect

 

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru pentru lucrarea ,,Construire spălătorie auto self service", la imobilul situat în B-dul Eroilor, nr. 27A (numarul cadastral 32409), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Ramnicu Sarat - Vezi Proces verbal
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru pentru lucrarea ,,Construire spălătorie auto self service", la imobilul situat în B-dul Eroilor, nr. 27A (numarul cadastral 32409), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal
 
Minuta dezbaterii publice din data de 18.10.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru pentru lucrarea ,,Construire spălătorie auto self service", la imobilul situat în B-dul Eroilor, nr. 27A (numarul cadastral 32409), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Minută și Proces verbal
 
Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru pentru lucrarea ,,Construire spălătorie auto self service", la imobilul situat în B-dul Eroilor, nr. 27A (numarul cadastral 32409), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Anunț și Proiect
 
Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Ramnicu Sarat - Vezi Proces verbal

 

Minuta dezbaterii publice din data de 21.09.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Ramnicu Sarat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare
 
Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A - Vezi Proces verbal

 

Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Ramnicu Sarat - Vezi Anunț și Proiect

 

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,construire locuință parter”, la imobilul situat în strada Intrarea Școlii nr. 4 (numarul cadastral 36967), municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal

Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A - Vezi Proces verbal

Minuta dezbaterii publice din data de 18.08.2022 a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A - Vezi Minută și Proces verbal de afișar

Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A - Vezi Anunț și Proiect

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,construire locuință parter”, la imobilul situat în strada Intrarea Școlii nr. 4 (numarul cadastral 36967), municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal

Minuta dezbaterii publice din data de 28.07.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,construire locuință parter”, la imobilul situat în strada Intrarea Școlii nr. 4 (numarul cadastral 36967), municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru ,,construire locuință parter”, la imobilul situat în strada Intrarea Școlii nr. 4 (numarul cadastral 36967), municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Anunț și Proiect

Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal

Minuta dezbaterii publice din data de 29.06.2022 a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Râmnicu SăratVezi Proces verbal

Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect - Vezi și Propuneri referitoare la proiect (cerere amendament si raspuns cerere) - Raspuns la solicitare amendament proiect

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sala de catering si evenimente. Construire imprejmuire la strada Cpt. Rosca Nicolae", pentru imobilul situat în strada Cpt. Rosca Nicolae nr. 2 (numarul cadastral 35722), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces  verbal

Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută

Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

12.05.2022 - Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal

12.05.2022 - Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Proces verbal

Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect

Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sala de catering si evenimente. Construire imprejmuire la strada Cpt. Rosca Nicolae", pentru imobilul situat în strada Cpt. Rosca Nicolae nr. 2 (numarul cadastral 35722), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal

Minuta dezbaterii publice din data de 21.04.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sala de catering si evenimente. Construire imprejmuire la strada Cpt. Rosca Nicolae", pentru imobilul situat în strada Cpt. Rosca Nicolae nr. 2 (numarul cadastral 35722), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

15.04.2022 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

15.04.2022 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sala de catering si evenimente. Construire imprejmuire la strada Cpt. Rosca Nicolae", pentru imobilul situat în strada Cpt. Rosca Nicolae nr. 2 (numarul cadastral 35722), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Anunț și Proiect

12.04.2022 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Proces verbal

12.04.2022 - Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabil, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021) - Vezi Proces verbal

11.04.2022 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal

Minuta dezbaterii publice din data de 08.04.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

08.04.2022 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre

Minuta dezbaterii publice din data de 07.04.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

30.03.2022 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Anunț și Proiect

30.03.2022 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2022 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre

14.03.2022 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabil, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021) - Vezi Proces verbal

10.03.2022 - Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Piete, targuri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

07.02.2022 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabil, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

02.03.2022 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021) - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre

17.02.2022 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Piete, targuri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

07.02.2022 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Piete, targuri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare


01.02.2022 - Proces verbal privind aducerea la cunostinta publica a proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (in proiect- conform art. 39, alin. (1)- alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finanţele publice locale, actualizată), dupa expirarea termenului de depunere contestatii - Vezi Proces verbal și Proiect de buget

28.01.2022 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Piete, targuri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre

27.01.2022 - Proces verbal privind aducerea la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (în proiect conform art. 39, alin. (1)- alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finanțele publice locale, actualizată) - Vezi Proces Verbal

18.01.2022 - Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

12.01.2022 - Anunț - Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată) - Vezi Anunț și Proiect

06.01.2022 - Proces verbal încheiat urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamente lor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare - Vezi Proces verbal

Accesibilitate

Color
Text