Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Administratie - Informatii publice - Anunturi

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Lista Anunturi de interes Cards
24 May 2024Anunț 24 May 2024
Decizie
DECIZIE DE ANULARE A PROCEDURII
În conformitate cu dispozițiile art. 212, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 26, alin. (3) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor și Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 1242/C3/1017 din data de 09.05.2024, Autoritatea contractantă decide anularea procedurii din Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 a Anunțului de participare nr. 16983/20.03.2024 privind atribuirea contractului de prestarea ”Serviciilor de pază a bunurilor aparţinând domeniului public/privat al Municipiului Râmnicu Sărat” - Vezi Decizie

 

22 May 2024Anunț 22 May 2024
Decizie
Decizie a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
DECIZIE C.N.S.C. nr. 1242/C3/1017 din 09.05.2024 ca urmare a contestatiei depuse privind atribuirea contractului cu obiectul "Servicii de paza a bunurilor apartinand domeniului public/privat al Municipiului Râmnicu Sărat", iniţiată prin Anunţul de participare nr. 16983/20.03.2024 - Vezi Decizie
17 May 2024Anunț 17 May 2024
Anunt public
"U.A.T. MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare a planului "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului RAMNICU SARAT 2021-2027" cu amplasamentul in municipiul Ramnicu Sarat, fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, titular UAT MUN. Ramnicu Sarat. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11
si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului asupra factorilor de mediu si nu prezinta efecte probabile asupra zonei;
Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului" - Vezi Anunt public
15 May 2024Anunț 15 May 2024
Lista
Proces verbal de afișare a listei de repartizare, în vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal și Lista
13 May 2024Anunț 13 May 2024
Comunicat
Joi - 16 mai 2024 -între orele 10:00 - 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.
Activitatea se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău , situat în municipiul Buzău , Bd. Nicolae B ălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop. Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe - Vezi Comunicat
09 May 2024Anunț 09 May 2024
Locuri afișaj electoral
Dispozitia nr. 380 din data de 07.05.2024, privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in Municipiul Rm.Sarat - Vezi Dispoziție

Accesibilitate

Color
Text