Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Administratie - Informatii publice - Anunturi

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Lista Anunturi de interes Cards
26 September 2023Anunț 26 September 2023
ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUl PROIECT DE ACT NORMATIV
Astăzi, data de 25.09.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat.
20 September 2023Anunț 20 September 2023
ANUNT - licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor imobile - terenuri
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod fiscal 2406871, telefon 0238561946, fax 0238561947, persoana de contact Gherghe Oana Alexandra, organizează în data de 17.10.2023, ora 10:00 licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor imobile - terenuri - cu destinaţia de construire spaţii de producţie şi/sau prestări servicii, aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat:
1. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 21, str. Oltului, nr. 84 în
suprafaţă de 1691 mp, având număr cadastral 30364;
2. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 22, str. Oltului, nr. 82 în
suprafaţă de 1663 mp, având număr cadastral 30365;
3. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 23, str. Oltului, nr. 80 în
suprafaţă de 1651 mp, având număr cadastral30366;
4. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 24, str. Oltului, nr. 78 în
suprafaţă de 1651 mp, având număr cadastral 30367;
5. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 29, str. Crişului, nr. 63 în
suprafaţă de 1676 mp, având număr cadastral 30372;
6. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 30, str. Crişului, nr. 61 în
suprafaţă de 1651 mp, având număr cadastral 30373;
7. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 31, str. Crişului, nr. 59 în
suprafaţă de 1651 mp, având număr cadastral 30374;
8. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 35, str. Crişului, nr. 26 în
suprafaţă de 1999 mp, având număr cadastral 30378;
9. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focşani, parcela 38, str. Târnavei, nr. 6 în
suprafaţă de 1503 mp, având număr cadastral 33839;
Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, Compartiment Relaţii cu Publicul, începând cu data de 25.09.2023.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este 02.10.2023, ora 12:00.
Data limită pentru depunerea documentaţiei de participare la Registratura primăriei este 16.10.2023, ora 13:00.
Documentaţia de participare se depune în 2 plicuri închise sigilate, unul exterior şi unul interior. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Şedinţa publică de licitaţie se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, în data de 17.10.2023, ora 10:00.
19 September 2023Anunț 19 September 2023
18.09.2023 - Raport
Raport privind dezbaterea publica de informare si consultare publica din data 18.09.2023, ora 14.00 privitoare la intentia de elaborare a propunerii documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal- extindere locuinta locuinta" pentru imobilul situat in strada Gen. Magheru, nr. 8, (nr. cad. 34634), municipiul Ramnicu Sarat - faza propunere documentatie de urbanism -
19 September 2023Anunț 19 September 2023
DISPOZITIE nr. 1253/14.09.2023, privind aprobarea componentei si perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului Rm. Sarat in comisia paritara
18 September 2023Anunț 18 September 2023
ANUNŢ DE PARTICIPARE Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect " Servicii de organizare ateliere de lucru şi seminarii active"
Anunț de participare - Descarcă
Caiet de Sarcini - Descarcă
Fișa de date - Descarcă
Instrucțiuni pentru ofertanți - Descarcă
Referat de necesitate - Descarcă
Strategia de contractare - Descarcă
Formulare (format word) - Descarcă
Model de contract (format word) - Descarcă
Anunț (documentație atribuire - format word) - Descarcă
06 September 2023Anunț 06 September 2023
Rezultatele procedurii la licitaţia publică organizată în data de 01.09.2023 în baza Hotărârii nr. 185/27.07.2023- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile-terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie

Accesibilitate

Color
Text