Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Administratie - Informatii publice - Anunturi

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Lista Anunturi de interes Cards
08 November 2023Anunț 08 November 2023
Anunţ referitor la elaborarea unul proiect de act normativ
Astăzi, data de 08.11.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor gratuităţi/facilităţi pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, şi aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuităţi/facilitaţi - Vezi Anunț și Proiect
07 November 2023Anunț 07 November 2023
Anunț
Lista finala de prioritati a solicitantilor in vederea obtinerii unei locuinte sociale
06 November 2023Anunț 06 November 2023
Anunț
Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod fiscal2406871, telefon 0238561946, fax 0238561947, persoana de contact Gherghe Oana Alexandra, în temeiul prevederilor H.C.L. nr.-ul 224/28.09.2023 - aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor bunuri imobile - terenuri cu destinaţia de construire locuinţe - proprietate personală, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ şi funcţiunile permise ale zonei, terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, şi a documentaţiei de atribuire aferente (instrucţiuni pentru ofertanţi, caiet de sarcini şi formulare), organizează în data de 04.12.2023, ora 10:00 licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor imobile - terenuri - cu destinaţia de construire locuinţe - proprietate personală, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau
PUZ şi funcţiunile permise ale zonei, terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat:
1. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Anghel Saligny, parcela nr. 447, strada General Magheru, nr. 4, identificat cu număr cadastral35957, în suprafaţă de 300 mp;
2. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 5, strada Mureşului, nr. 8, identificat cu număr cadastral 32720, în suprafaţă de 300 mp;
3. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 6, strada Mureşului, nr. 10 identificat cu număr cadastral32721, în suprafaţă de 300 mp;
4. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 7, strada Mureşului, nr. 12, identificat cu număr cadastral 32722, în suprafaţă de 300 mp;
5. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 9, strada Oltului, nr. 23, identificat cu număr cadastral 32724, în suprafaţă de 300 mp;
6. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 10, strada Oltului, nr. 21, identificat cu număr cadastral32725, în suprafaţă de 300 mp;
7. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 11, strada Oltului, nr. 19, identificat cu număr cadastral32726, în suprafaţă de 300 mp;
8. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 26, strada Oltului, nr. 28, identificat cu număr cadastral32740, în suprafaţă de 300 mp;
9. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 35, strada Oltului, nr. 30, identificat cu număr cadastral32741, în suprafaţă de 300 mp;
10. Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani Extindere, parcela nr. 28, strada Timişului, nr. 27, identificat cu număr cadastral 32742, în suprafaţă de 300 mp.
Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, Compartiment Relaţii cu Publicul, începând cu data de 13.11.2023.
Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este 23.11.2023, ora 12:00.  Vezi Anunț
06 November 2023Anunț 06 November 2023
COMUNICAT
Joi - 9 noiembrie 2023 - Între orele 10:00 - 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. Activitatea se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop. Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.
Pentru operativitate, recomandăm ca la momentul acordării audienţei, persoanele interesate să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.
02 November 2023Anunț 02 November 2023
ANUNŢ
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț - Vezi Hotărârea de Consiliu Local nr. 235/31.10.2023
18 October 2023Anunț 18 October 2023
Informare - COMISIA JUDETEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR BUZĂU, COLECTIVUL DE LUCRU - FOND FUNCIAR - prevederile Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Prin acest act normativ a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia deţinătorii sau mostenitorii terenurilor prevăzuţi la art.27, alin.(2"1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul. În aceste conditii, termenul limită de depunere a cererilor este data de 18 noiembrie 2023 - Descarcă Informare

Accesibilitate

Color
Text