Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L.

Submitted by maneagheoctavian on Thu, 01/12/2023 - 10:41

 

 

 

 


S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L.

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Mun. Râmnicu Sărat, tel./fax: 0238 565 356, e-mail: acvaterm.rs@gmail.com
Pentru informații mai vechi de 01.09.2022 accesați - vechi.primariermsarat.ro

Declaratie de aderare la valorile fundament ale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 – Vezi Declaratie

Decizie nr. 3 din 14.03.2024 - Vezi Decizie

REGULAMENT INTERN S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. RM SARAT - Vezi Regulament

Raportul auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2023 de catre Paza si Protectie Forse SRL - Vezi Raport


PLAN DE INTEGRITATE AL S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L - Vezi Plan

Bilanț 2023 - Vezi Bilanț

Raportul  anual al Adunarii Generale a Asociatilor privind evaluarea administratorului executive si a indicatorilor de performanta asumati la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL pentru anul 2023 – Vezi Raport

Hotărârea nr. 46/14.05.2024 a Adunării Generale a Asociatilor la S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Râmnicu Sărat – Vezi Hotarare

Raportul administratorului S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L. pe semestrul I - 2023 - Vezi Raport

RAPORTUL FINAL Nr. 150/18.09.2023 PRIVIND PROCES VERBAL AL SEDINTEI COMISIEI DE SELECŢIE -SC PAZĂ ŞI PROTECŢIE FORSE SRL, PENTRU SELECŢIA FINALĂ A CANDIDAŢILOR AFLAŢI PE LISTA SCURTĂ, PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR LA SC PAZĂ SI PROTECŢIE FORSE SRL RM SĂRAT. Incheiat la data de 15.09.2023, ora 14:00, la sediul SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Rm Sărat - Vezi Raport

HOTĂRÂREA NR. 42/19.09.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOClAŢILOR LA S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. RÂMNICU SĂRAT privind aprobarea Raportului de numire finală a candidatului selectat pentru funcţia de administrator executiv Ia societatea mai sus menţionată, întocmit de către Comisia de selecţie a SC PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. - Vezi Hotarare

HOTĂRÂREA NR. 41/30.06.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOClAŢILOR LA S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. RÂMNICU SĂRAT prin care se ia act si se aproba, Hotararea Nr. 127 din 22.06.2023 a Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, de numire a Comisie de selectie privind procedura de selectie a administratorului executiv la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat - Vezi Hotarare

HOTĂRÂREA NR. 40/30.06.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOClAŢILOR LA S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. RÂMNICU SĂRAT prin care se ia act de ajungerea la termen in data de 17.07.2023 a contractului de mandat al administratorului la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat, in persoana domnului Mircea Constantin si se numeste administrator la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, domnul Mircea Constantin, avand drept de administrare si reprezentare, incepand cu data de 18.07.2023 si pana la data de 17.01.2024 - Vezi Hotarare

ANUNŢ - Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Ramnicu Sarat, prin Comisia de Selectie, organizeaza procedura de selectie pentru ocuparea postului de Administrator executiv, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat. Detalii privind conditiile de participare le gasiti pe site-ul primarie.ro, sectiunea (Primarie /INSTITUTII SUBORDONATE/S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL)  - Vezi Anunț
PROCEDURA DE SELECTIE privind selectia Administratorul executiv al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Ramnicu Sarat - Vezi Procedura
În data de 30.06.2023, Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PAZA SI PROTECTE FORSE S.R.L. Ramnicu Sarat a declansat procedura de selectie a Administratorului executiv la S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.
Prezenta procedura stabileste criteriile de selectie a candidatului pentru functia de Administrator executiv si calendarul de desfasurare a procedurii
Responsabil procedura: Comisia de selectie
Criterii generale de selectie pentru desemnarea Administratorului executiv:
• Anexa 1: Anuntul privind selectia Administratorului executiv - Vezi Anexa 1
• Anexa 2: Matricea profilului candidatului pentru functia de Administrator executiv al S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. Ramnicu Sarat - Vezi Anexa 2
• Anexa 3: Planul de interviu - Vezi Anexa 3
• Anexa 4 : Calendarul de desfasurare a procedurii de selectie - Vezi Anexa 4
Scrisoare de aşteptări pentru ocuparea functiei de administrator executiv la S.C. Paza si Protectie Forse S.R.L. - Vezi Scrisoare de asteptari

Raportul anual al administratorului S.C. Paza și Protectie Forse S.R.L. pentru anul 2022 - Descarcă

HOTĂRÂRE nr. 60 din data de 28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ”PAZA SI PROTECTIE FORSE'' S.R.L Rm.Sarat pe anul 2023 - Descarcă

Hotărârea nr. 144 din data de 30.05.2023 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare ale S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L Rm.Sarat - Descarcă

Raport evaluare activitate administrator executiv al S.C. Paza și Protecție Forse SRL pentru 2022 - Descarcă

Raport remunerare administrator executiv 2022 - Descarcă

Hotărârea A.G.A. nr. 36/10.11.2022 - Descarcă

Hotararea A.G.A. nr. 38 din 08 02 2023 - Descarcă

Hotararea A.G.A. nr. 39 din 11 05 2023 - Descarcă

 

 

 

 

Accesibilitate

Color
Text