Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Planuri Urbanistice

PLANURI URBANISTICE

Lista Plan Urbanistic
08.07.2024 - Raport
Raport privind dezbaterea publica de informare si consultare publica din  08.07.202, ora 14.00 privitoare la intentia de elaborare a propunerii de Plan Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru construire spatiu comercial pentru imobilul proprietate situat in strada Parcului, nr. 24A, (nr. cadastral 39799), municipiul Ramnicu Sarat, faza propunere documentatie de urbanism - Vezi Raport
08.07.2024 - Raport
Raport, privind dezbaterea publica de informare si consultare publica din data 08.07.2024, ora 10.00, privitoare la intentia de elaborare a propunerii de Plan Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru "Construire spalatorie auto self service" Ia imobilul nr. cadastral 37320 situat in strada Dunarii nr. 8 - 10, municipiul Ramnicu Sarat - faza propunere documentatie de urbanism - Vezi Raport
12.06.2024 - Anunt de informare si consultare publica
Primaria municipiului Ramnicu-Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Construire spatiu comercial" propusa de initiatorul/beneficiarul S.C. NOUA TEl S.R.L., pentru imobilul nr. cadastral 39799 situat in strada Parcului nr. 24A, municipiul Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata si a prevederilor Ordinului 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - Vezi Anunt - Vezi Memoriu general - Vezi Plan de incadrare in zona - Vezi Plan Reglementari urbanistice posibilitate de mobilare urbana - Vezi Plan Reglementari urbanistice zonificare - Vezi Plan situatie existenta - Vezi regulament de urbanism
12.06.2024 - Anunt de informare si consultare publica
Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic Zonal- Construire spalatorie auto self service" propusa de initiatorul/beneficiarul S.C. GENERAL DAR & MADA CONS S.R.L., pentru imobilul nr. cadastral 37320 situat in strada Dunarii nr. 8-10, municipiul Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata si a prevederilor Ordinului 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - Vezi Anunt - Vezi Piese Desenate - Vezi Piese scrise
18.09.2023 - Raport
Raport privind dezbaterea publica de informare si consultare publica din data 18.09.2023, ora 14.00 privitoare la intentia de elaborare a propunerii documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal- extindere locuinta locuinta" pentru imobilul situat in strada Gen. Magheru, nr. 8, (nr. cad. 34634), municipiul Ramnicu Sarat - faza propunere documentatie de urbanism -

Accesibilitate

Color
Text