Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
26 June 2024
HOTARARE privind aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei locale municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor · Râmnicu Sărat a unor terenuri aflate în dom privat al Mun Rm Sărat in scopul emiterii titlurilor de proprie
26 June 2024
HOTARARE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri imobile- active fixe- în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării, sau, după caz, casării si demolarii acestora în condiţiile legii
26 June 2024
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte -proprietate personala si spatii de productie si/ sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanist
26 June 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 299 mp, strada Dunarii nr.78, catre Tatu Ionica, coroborat cu incetarea procesului-verbal nr.10287/03.04.2007 incheiat intre Mun Rm.Sarat si Constantin Ionut
26 June 2024
HOTARARE privind aprobarea actualizarii Registrului Local al Spatiilor Verzi din intravilanul Municipiului Ramnicu Sarat, ca urmare a finalizarii implementarii proiectului "Amenajare Spatii Verzi in Cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Ramnic
26 June 2024
HOTARARE privind numirea unui nou reprezentant al Consiliului Local Ramnicu Sarat ca membru titular in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Rm.Sarat urmare a renuntarii la aceasta calitate de catre domnul Pascu Florentin Marius
26 June 2024
HOTARARE privind participarea Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, în calitate de membru fondator, la constituirea ASOCIAŢIEI SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DE LA NIVEL LOCAL
26 June 2024
HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Sociali Râmnicu Sărat
26 June 2024
HOTARARE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
26 June 2024
HOTARARE privind completarea si modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.20/31.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat

Accesibilitate

Color
Text