Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea buletinului de vot in cadrul AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12, asupra punctelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6. nr. 7 si nr.8 inscrise pe ordinea de zi prin Convocatorul nr.32/29.02.2024
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta in cadrul AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2024, ora 12 (sau 03.04.2024, ora 12.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009", la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
28 March 2024
HOTARARE privind actualizarea cuantumului cotizaţiei anuale a Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de membru susţinător, la patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, aprobată prin HCL nr. 292/29.11.2018
28 March 2024
HOTARARE privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Rimnicu Sărat aprobat prin HCL nr. 80/28.03.2019
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui bun imobil - teren, strada Muresului nr.65 (parcela 127), judetul Buzau
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 300 mp, strada Mircea cel Batran nr.39, catre doamna Moldoveanu Gina si domnul Moldoveanu lonut-Lucian
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 300 mp, strada Tisei nr.13, catre domnul Arghir Cornel si doamna Arghir Puica
28 March 2024
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa execute lucrarile aferente investitiei ,,Inlocuire retele de distributie apa si bransamente la blocurile aferente CT 807, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau"
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea tarifelor anuale de studiu practicate de Şcoala Populară de Arte- ramură de activitate culturală a Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat, precum şi a tarifelor de inchiriere a spaţiilor situate in Centrul Cult

Accesibilitate

Color
Text