Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
31 January 2023
HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2023-aprilie 2023
31 January 2023
HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să voteze în cadrul AGEA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 17.02.2023, ora 13.00 punctele nr. 1.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi
31 January 2023
HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN, in cadrul AGEA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 17.02.2023, ora 13.00 insusirea modelului procurii speciale
31 January 2023
HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să voteze în cadrul AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 17.02.2023, ora 12.00, punctele nr. 1.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi
31 January 2023
Hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN in cadrul AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 17.02.2023, ora 12.00 modelului procurii speciale afisate pe site
31 January 2023
HOTARARE privind modificarea art.l, alin.(l) din HCL nr.40/ 19.02.2021 privind desemnarea a trei consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constru
31 January 2023
HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Mun Rm.Sarat, pentru anul 2022
31 January 2023
HOTARARE privind aprobarea incheierli Actului aditional nr.12/2022 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind "colectarea separata si transportul separat
31 January 2023
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie-D.A.L.I) "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invataman
31 January 2023
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Realizare sens giratoriu Cartier Bariera Focsani", Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau

Accesibilitate

Color
Text