Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
31 October 2023
HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023 - lanuarie 2024
31 October 2023
HOTARARE privind aprobarea buletinului de vot, prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul AGEA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 13.00, asupra punctelor nr. 1.1 si 1.2
31 October 2023
HOTARARE privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul AGEA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 13.00, resp insusire model buletin de vot
31 October 2023
HOTARARE privind aprobarea buletinului de vot, prin exprimarea votului exercitat de catre Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 12.00, asupra punctului nr. 11.1
31 October 2023
HOTARARE privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul, AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 12.00
31 October 2023
HOTARARE privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale "Dr.Ilie Pavel" Rm.Sarat, in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invăţământ preuniversita
31 October 2023
HOTARARE privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Mun Rm.Sarat
31 October 2023
HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
31 October 2023
HOTARARE privind aprobarea alipirii a doua imobile - terenuri cu constructii, situate in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Principele Ferdinand nr.13, administrate de Scoala Gimnaziala "Vasile Cristoforeanu"
31 October 2023
HOTARARE privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2023

Accesibilitate

Color
Text