Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Guvenanta Corporativa

Submitted by maneagheoctavian on Mon, 11/07/2022 - 08:48

 

 

 


Guvernanță Corporativă


ANUNT - Municipiul Ramnicu Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de autoritate publica tutelara pentru S.C. Transport Urban de Călători S.A. Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile art.5 din Normele metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selectie a membrilor consiliilor de administratie/ supraveghere ale intreprinderilor publice, de intocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si pentru stabilirea altor masuri necesare implementarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Anexa 1 la H.G. nr.639 /2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109 /2011 - Descarcă


04.07.2023 - Anunt privind reluarea procedurii de selectie pentru un membru al consiliului de administratie al societătii comerciale TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. Râmnicu Sărat - Descarcă

-  Declaratii : format pdf - Descarcă

- format Word:

Declaratie consimtamant prelucrare date - Descarcă
Declaratie privind statutul de independent - Descarcă  
Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile  art 6 - Descarcă  
Declaratie privind neincadrarea in situatii conflict interese - Descarcă  
Declaratie pe propria raspundere art 326 - Descarcă
Declaratie apartenenta la alte consilii administratie - Descarcă
Declaratie privind statutul de functionar public - Descarcă
Declaratie privind apartenenta politica - Descarcă


HOTARARE nr. 167/29.06.2023, privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, respectiv aprobarea Planului de selectie - componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Adminstratie, a matricei si a draftului contractului de mandat - Descarcă

HOTARARE nr. 168/29.06.2023, privind aprobarea Planului de selectie- componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, ca urmare a reluarii procedurii de selectie pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat - Descarcă


Raport privind activitatea desfasurată de catre întreprinderile publice aflate sub autoritatea unitătii administrativ teritorială Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2022 - Descarcă


Raport evaluare activitate director S.C. TUC SA pentru 2022 - Descarcă


Raport evaluare activitate director executiv al S.C. Acvaterm SA pentru 2022 - Descarcă


Raport evaluare activitate administrator executiv al S.C. Paza și Protecție Forse SRL pentru 2022 - Descarcă


02.05.2023  -   Anuntul privind organizarea recrutării şi selecţiei pentru un membru al consiliului de administraţie al societăţii comerciale Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat - Descarcă

-  Declaratii : format pdf - Descarcă

- format Word:


Declaratie consimtamant prelucrare date - Descarcă


Declaratie privind statutul de independent - Descarcă  


Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile  art 6 - Descarcă  


Declaratie privind neincadrarea in situatii conflict interese - Descarcă  


Declaratie pe propria raspundere art 326 - Descarcă


Declaratie apartenenta la alte consilii administratie - Descarcă


Declaratie privind statutul de functionar public - Descarcă


Declaratie privind apartenenta politica - Descarcă


-  HCL nr.120/27.04.2023 privind aprobarea Planului de selecţie  - componenta iniţială, a scrisorii de aşteptări, a profilului Consiliului de Administraţie, a profilului individual al membrului Consiliului de Administraţie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru un membru al Consiliului de Administraţie la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat - Descarcă


-   HCL nr.121/27.04.2023 privind aprobarea Planului de selecţie  - componenta integrală pentru un  membru al  Consiliului de administraţie la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat - Descarcă


24.04.2023 - Lista administratorilor de intreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat - Descarcă


08.11.2022 -  Anunt privind organizarea recrutării şi selecţiei pentru un membru al consiliului de administraţie al societăţii comerciale Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat - Vezi Anunț - Declaratie pe propria raspundereDeclaratie privind apartenenta la alte consilii de administratie - Declaratie privind neincadrarea in  situatia de conflict de interese - Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art 6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Declaratie privind statutul de administrator independent - Declaratie de consimtamant


Hotărârea nr. 246 din data de 31.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala (pentru un membru), a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Descarcă


Hotărârea nr. 247 din data de 31.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat - Descarcă


Accesibilitate

Color
Text