Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Administratie - Organizare - ROF

ROF

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei Râmnicu Sărat şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile, procedurile şi atribuţiile ce revin compartimentelor de muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii. Prin R.O.F. se reglementează modul de organizare a direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor de muncă din primărie, precum şi relaţiile ierarhice şi de colaborare.

HOTARAREA nr. 287 din data de 21.12.2023,  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, intocmit conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung - Descarcă

Accesibilitate

Color
Text