Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Proiecte Consiliul Local

PROIECTE ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Proiecte Consiliul Local
23 February 2024

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.02.2024 - ora 15.00

 

1. Proiect de hotarare nr.43/23.02.2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie al bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Rm.Sarat, al contului de executie de credite interne al Municipiului Rm.Sarat, respectiv al contului de executie al fondurilor nerambursabile al Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
2. Proiect de hotarare nr.44/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Primariei Municipiului Rm.Sarat
- initiator -Cirian Sorin-Valentin- Primar
3. Proiect de hotar are nr.45/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
4. Proiect de hotarare nr.46/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Politiei Locale Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
5. Proiect de hotarare nr.47/23.02.2024 privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2024 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
6. Proiect de hotarare nr.48/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
7. Proiect de hotarare nr.49 /23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
8. Proiect de hotarare nr.50/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Bibliotecii Municipale ”Corneliu Coposu”  Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
9. Proiect de hotarare nr.51/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Municipal ”Octavian Mosescu” Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
10. Proiect de hotarare nr.52/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
11. Proiect de hotarare nr.53/23.02.2024 privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie decheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale urmatoarelor ramuri sportive : "Fotbal amator si fotbal non amator", ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Liga a III-a a Federatiei Romane de Fotbal (pentru perioada in care activeaza in aceasta liga), oina, tenis de masa, respectiv culturism si fitness din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
12. Proiect de hotarare nr.54/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
13. Proiect de hotar are nr.55/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutiei de Interes Public ”Piete, targuri si Oboare” Rm. Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
14. Proiect de hotarare nr.56/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
15. Proiect de hotarare nr.57 /23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
16. Proiect de hotarare nr.58/23.02.2024 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
17. Proiect de hotarare nr.59/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
18. Proiect de hotarare nr.60/23.02.2024 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
19. Proiect de hotarare nr.61/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ”PAZA SI PROTECTIE FORSE” S.R.L Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
20. Proiect de hotarare nr.62/23.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
21. Proiect de hotarare nr.63/23.02.2024 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
22. Proiect de hotarare nr.64/23.02.2024 privind infiintarea Comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
23. Proiect de hotarare nr.65/23.02.2024 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
24. Proiect de hotarare nr.66/23.02.2024 privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat, structura de consultare locala pentru realizarea si implementarea Planului de actiune locala pentru incluziunea comunitatilor de romi precum si pentru monitorizarea periodica a acestuia in componenta stabilita prin StrategiaGuvemului Romaniei de Incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2022-2027 aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 560/2022
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
25. Proiect de hotarare nr.67 /23.02.2024 privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala (pentru un membru) si profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
26. Proiect de hotarare nr.68/23.02.2024 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala si aprobarea anuntului privind selectia pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
27. Proiect de hotarare nr.69/23.02.2024 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
28. Proiect de hotarare nr.70/23.02.2024 privind atribuirea de locuinte din fondul locative apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
29. Proiect de hotarare nr.71/23.02.2024 privind incetarea contractului de inchiriere nr.15993/ 12.08.2014, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 14, judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
30. Proiect de hotarare nr.72/23.02.2024 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat, nr.802/14.06.2021, prin act additional (nr.4/2024)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
31. Proiect de hotarare nr.73/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei "Inlocuire retele de distributie apa potabila inclusive bransamente aferente pe strazile: Luncii, Zoita, Jirlau, Rublei, Amara, Calnau, Penes Curcanu, Drogului, Fdt. Prunilor, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau" sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 1290 mp) precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
32. Proiect de hotarare nr.74/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune+Bransament+P.R.M Gaze naturale", acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.2/ 15.01.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata totala de 153 mp (din care 10 mp situati pe Soseaua Podgoriei si 143 mp situati in incinta imobilului-teren din strada Focsani nr.21), teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobiluluiconstructie (C11) situat in incinta imobilului-teren din strada Focsani nr.21, avand numarul cadastral 37460, in cadrul investitiei mentionate mai sus, catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
33. Proiect de hotarare nr.75/23.02.2024 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Muresului nr.65 (parcela 127), judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
34. Proiect de hotarare nr.76/23.02.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 160), strada Cincinat Pavelescu nr.6, judetul Buzau, numar cadastral 37277, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, in vederea punerii in acord a situatiei de fapt cu prevederile Sentintei Civile nr.74/ 16.02.2023, ramasa definitiva, prin neapelare, la data de 07.04.2023, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.1/11.01.2021 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Moldoveanu Ionut - Gabriel
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
35. Proiect de hotarare nr.77/23.02.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Desfiintare semnalistica" la imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.10, judetul Buzau, imobil ce face obiectul vanzarii efectuata sub rezerva dreptului de proprietate, pana la achitarea integrala a pretului, in favoarea Municipiului Rm.Sarat, conform contractului de vanzare autentificat sub nr.797 /26.09.2023 incheiat intre BANCA COMERCIALA ROMANA S.A, in calitate de vanzator si Municipiul Rm.Sarat, in calitate de cumparator, accord solicitat prin Certificatul de urbanism nr.164/10.11.2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
36. Proiect de hotarare nr.78/23.02.2024 privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta), incheiat intre UAT - Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
37. Proiect de hotarare nr. 79/23.02.2024 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm. Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
38. Proiect de hotarare nr.80/23.02.2024 privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta şi Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5791/30.01.2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
39. Proiect de hotarare nr.81/23.02.2024 privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta si Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5797/30.01.2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin – Primar
Alte probleme ale activitatii curente:
1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.01.2024-19.02.2024;
2. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2023;
3. Raport de activitate al Directiei de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat pentru anul 2023;
4. Bilant referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitatii apei potabile si lucrari realizate in anul 2023
 
08 February 2024

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 12.02.2024 - ora 15.00

 
1. Proiect de hotarare nr.38/08.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

2. Proiect de hotarare nr.39/08.02.2024 privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

3. Proiect de hotarare nr.40/08.02.2024 privind aprobarea încheierii protocoalelor privind predarea-preluarea personalului medico sanitar de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Rm. Sărat în structura de personal medico-sanitar angajat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat şi modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

4 . Proiect de hotarare nr.41/08.02.2024 privind aprobarea participării UAT - Municipiul Râmnicu-Sărat la Programul naţional multianual privind finanţarea Actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Sărat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

5. Proiect de hotarare nr.42/08.02.2024 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii pana la aprobarea de catre autoritatea publica tutelara a Raportului privind numirile finale a noilor membrii ai Consiliului de Administratie la societatea anterior mentionata si parcurgerea procedurii de mandatare a Adunarii Generale a Actionarilor de numire a noilor membrii, conditionat de emiterea avizului conform de catre Agentia penntru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru raportul anterior mentionat
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar
25 January 2024
 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.01.2024 - ora 16.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.2/25.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023, al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2023, precum si bugetul creditelor interne pe anul 2023 si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.3/25.01.2024 privind actualizarea cu rata inflatiei de 10,4% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2024
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.4/25.01.2024 privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere, a recalcularii chiriilor lunare in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actualizarea chiriilor lunare cu rata inflatiei pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), judetul Buzau
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.5/25.01.2024 privind aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala in randul beneficiarilor de venit minim de incluziune pentru anul 2024
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.6/25.01.2024 privind  aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat in anul 2024, in vederea administrarii si finantarii acestora din bugetul local al UAT-Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.7/25.01.2024 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2024 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de venit minim de incluziune, acordat in baza prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.8/25.01.2024 privind  aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

8.    Proiect de hotarare nr.9/25.01.2024 privind  modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Rm.Sarat si numirea celui de al treilea reprezentat al Consiliului Local Rm.Sarat in cadrul acestuia
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.10/25.01.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii (proiectul)  „Renovarea cladirii Scolii Gimnaziale nr.1 din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” (actual Scoala Gimnaziala Constantin Brancoveanu)
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.11/25.01.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii (proiectul)  „Renovarea cladirii Liceului Teoretic Stefan cel Mare din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

11.    Proiect de hotarare nr.12/25.01.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Continuare lucrari de construire cladire Gradinita cu Program Normal nr.1, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.13/25.01.2024 privind acordarea unor gratuități/facilitati pe mijloacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, si aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuitati/facilitati
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.14/25.01.2024 privind  atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

14.     Proiect de hotarare nr.15/25.01.2024 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

15.    Proiect de hotarare nr.16/25.01.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

16.    Proiect de hotarare nr.17/25.01.2024 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

17.    Proiect de hotarare nr.18/25.01.2024 privind aprobarea infiintarii unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza UAT Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau, a programului de transport local pentru acesta, precum si infiintarea unor noi statii de calatori pe traseul respectiv
 - initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

18.    Proiect de hotarare nr.19/25.01.2024 privind aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 202/31.08.2023 privind aprobarea asocierii între Municipiul Râmnicu Sărat, Directia de Asistentă Socială Râmnicu Sărat si Fundatia „Săndulache” în vederea construirii unui imobil cu destinatia de centru pentru persoanele fără adăpost pe timpul noptii din Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

19.    Proiect de hotarare nr.20/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat - familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

20.    Proiect de hotarare nr.21/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat - familia ocupationala „Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

21.    Proiect de hotarare nr.22/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

22.    Proiect de hotarare nr.23/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

23.    Proiect de hotarare nr.24/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

24.    Proiect de hotarare nr.25/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale „Corneliu Coposu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

25.    Proiect de hotarare nr.26/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

26.    Proiect de hotarare nr.27/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

27.    Proiect de hotarare nr.28/25.01.2024 privind  stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public «Piete, targuri si Oboare» Rm.Sarat, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28.    Proiect de hotarare nr.29/25.01.2024 privind  aprobarea participarii UAT Municipiul Ramnicu Sarat la proiectul « Monitorul Politicilor Publice Locale si Regionale pentru Tineret/Local and Regional Public Policy Monitor for Youth » derulat in cadrul programului Erasmus Plus, Actiunea KA2, precum si aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Ramnicu Sarat si Zona Metropolitana Porto/Area Metropolitana do Porto -AMP
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

29.    Proiect de hotarare nr.30/25.01.2024 privind  aprobarea participarii UAT Municipiul Ramnicu Sarat la proiectul «Tineretul & Orasul/Youth & the City» derulat in cadrul programului Erasmus Plus, Actiunea KA2, precum si aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Ramnicu Sarat si Genesis, z.s, Heralec, Republica Ceha
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

30.    Proiect de hotarare nr.31/25.01.2024 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

31.    Proiect de hotarare nr.32/25.01.2024 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinata de vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin, pana la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu un nou membru
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

32.    Proiect de hotarare nr.33/25.01.2024 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

33.  Proiect de hotarare nr.34/25.01.2024 privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna C.A Rosetti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

34.    Proiect de hotarare nr.35/25.01.2024 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.02.2024, ora 1200 (sau 06.02.2024, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

35.    Proiect de hotarare nr.36/25.01.2024 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 1200 (sau în data de 06.02.2024, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

36.    Proiect de hotarare nr.37/25.01.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2024-aprilie 2024
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

 

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 14.12.2023-22.01.2024;
2.    Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Rm.Sarat in semestrul II al anului 2023;
3.    Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in anul 2023;
4.    Raport anual privind transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003, pentru anul 2023 ;
5.    Procesul verbal si hotararile sedintei AGA ADI “Buzau 2008” din data de 19.12.2023;
6.    Convocator si ordinea de zi a sedintei Adunarii Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”, pentru data de 11.01.2024, respectiv pentru data de 12.01.2024;
7.    Informare a Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.104/30.03.2023;
8.    Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023;
9.    Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II al anului 2023.
 
08 January 2024

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 12.01.2024 - ora 11.00

1. Proiect nr.1 / 08.01.2024 hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2024 - 2025
initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar
15 December 2023
 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 21.12.2023 - ora 15.00

 
1.    Proiect de hotarare nr.285/15.12.2023 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Râmnicu Sărat, Excelentei sale, doamnei DANIELA LAURA POPESCU - Ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.286/15.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
Completare la Raport de Specialitate nr. 76956/15.12.2023 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023

3.    Proiect de hotarare nr.287/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.288/15.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, intocmit conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.289/15.12.2023 privind  privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.290/15.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Locale Ramnicu Sarat,  intocmit conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.291/15.12.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, a Regulamentului de Organizare si Functionare al Cantinei de Ajutor Social si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de Zi « Piticii », intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

8.    Proiect de hotarare nr.292/15.12.2023 privind  aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm.Sarat, prin reorganizarea structurilor cu paturi
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.293/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.294/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

11.    Proiect de hotarare nr.295/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.296/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.297/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

14.     Proiect de hotarare nr.298/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

15.    Proiect de hotarare nr.299/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, Targuri si Oboare » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

16.    Proiect de hotarare nr.300/15.12.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I, nr.crt. 3 si eliminarea nr.crt.1-4 ale pct. II din aceeasi anexa, la Hotararea Consiliului Local nr.65/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal, modificata prin HCL nr.133/27.04.2023, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

17.    Proiect de hotarare nr.301/15.12.2023 privind modificarea anexei nr.1, nr.crt. 1 la Hotararea Consiliului Local nr.66/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

18.    Proiect de hotarare nr.302/15.12.2023 privind aprobarea proiectului “IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SI DOTARII CU MATERIALE DIDACTICE SPECIFICE A LICEULUI TEHNOLOGIC „VICTOR FRUNZA” MUNICIPIUL RAMNICU SARAT”, proiect ce va fi depus de catre Liceul Tehnologic „Victor Frunza” pentru finantare in conformitate cu apelul de proiecte cu titlul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEELOR CU PROFIL PREPONDERENT AGRICOL”, finanțat prin Investiția 7 – Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare în ceea ce privește partea de investiții pentru dezvoltarea/modernizarea infrastructurii acestora/Reforma 4 – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Componenta 15 – Educație/Pilonul VI – Politici pentru noua generație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum si aprobarea bugetului total al proiectului si a cheltuielilor neeligibile
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

19.    Proiect de hotarare nr.303/15.12.2023 privind repartizarea sumei de 315.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

20.    Proiect de hotarare nr.304/15.12.2023 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 7479/11.04.2012 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de resedinta din Municipiul Rm.Sărat Rm.Sărat cu _______an/ani, incepand cu 01.01.2024
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

21.    Proiect de hotarare nr.305/15.12.2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic General al Municipiului Ramnicu Sarat si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.130/25.11.1999, pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2026
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

22.    Proiect de hotarare nr.306/15.12.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala si spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

23.    Proiect de hotarare nr.307/15.12.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 27.12.2023, ora 1200 (sau 28.12.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
 
24.    Proiect de hotarare nr.308/15.12.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 27.12.2023, ora 1200 (sau în data de 28.12.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.72853/27.11.2023
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
25.    Proiect de hotarare nr.309/15.12.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” (sau inlocuitorului desemnat al acestuia), sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009”, modificarea tarifului de operare din cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de depozitare  deseuri municipale, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” si RER Servicii Ecologice SRL, inregistrat sub nr.59/263/2023, precum si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” sa exercite in numele si pe seama UAT Municipiul Rm.Sarat dreptul de a delega gestiunea serviciului de salubrizare pentru activitatea de transfer deseuri municipale (derulare procedura si perfectare contract)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

Alte probleme ale activitatii curente:
1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.11.2023-13.12.2023;
2.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 06.12.2023;
3.    Procesul verbal si hotararile sedintei AGA ADI “Buzau 2008” din data de 06.12.2023;
4.    Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 19.12.2023;
5.   Informare prvind demisia domnului Dinulescu Florian Costin din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
 
07 December 2023

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 11.12.2023 - ora 15.00

 

1. Depunerea juramantului de catre domnul Dinulescu Florian-Costin al carui mandat de consilier local supleant a fost validat prin Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu din data de 13.11.2023, pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat, judetul Buzau in Dosarul nr.5337 /287/2023, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 70099/15.11.2023, respectiv Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.11.2023, pronuntata de Judecatoria Rm.Sarat in dosarul nr.5337 / 287/ 2023

2. Proiect de hotarare nr.280/07.12.2023 privind actualizarea componentei Comisiei de specialitate nr.II a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat - Comisia juridica, de disciplina si validare, in sensul inlocuirii doamnei Puscasu Cornelia cu domnul consilier local Dinulescu Florian-Costin
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.281/07.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023
- initiator -Cirian Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.282/07.12.2023 privind aprobarea utilizarii sumei de 366.288,77 lei din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2022, respectiv exercitiilor financiare anterioare, suma ramasa neutilizata la finele anului 2022 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.283/07.12.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Executie retea electrica si racord imobil din Soseaua Focsani nr.43", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.14/ 14.02.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 110 mp (din care 91 mp situati pe strada Dunarii si 19 mp situati pe Soseaua Focsani-subtraversare), teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului cu numarul cadastral 30914 din Soseaua Focsani nr.43, Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.284/07.12.2023 privind aprobarea proiectului tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU - ETAPA 1", aprobat pentru finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Descarcă partea 1 (paginile 1 - 324)         Descarcă partea 2 (paginile 325 - 649)
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
 

Accesibilitate

Color
Text