Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Proiecte Consiliul Local

PROIECTE ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Proiecte Consiliul Local
22 December 2022

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 22.12.2022 - ora 12.00

 

Dispozitie privind suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedintei de lucru ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 22.12.2022, ora 12.00, convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.1481/16.12.2022

 

Ordine de zi suplimentară

Proiect privind aprobarea depunerii proiectului ”Instalare sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in vederea acoperirii necesarului de consum al unor cladiri publice din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau "in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritara 11: Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 : Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autoritatilor publice locale si a indicatorilor asociati acestuia

 

1.    Proiect de hotarare nr.289/16.12.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

2.    Proiect de hotarare nr.290/16.12.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul 2023 in Municipiul Ramnicu Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

3.    Proiect de hotarare nr.291/16.12.2022 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

4.    Proiect de hotarare nr.292/16.12.2022 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2022
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

5.    Proiect de hotarare nr.293/16.12.2022 privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat, urmare a reluarii procedurii de organizare si desfasurare a acestuia conform Dispozitiei managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat, reprezentant ce are calitatea de presedinte al comisiei
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

6.    Proiect de hotarare nr.294/16.12.2022 privind modificarea componentei comisiei speciale de analiza si verificare a activitatii Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat infiintata conform HCL nr.234/31.10.2022 coroborat cu prelungirea termenului de intocmire a raportului privind constatarile si propunerile rezultate ca urmare a analizei si verificarilor efectuate de catre aceasta comisie
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

7.    Proiect de hotarare nr.295/16.12.2022 privind aprobarea acordarii unui premiu special unor sportivi si antrenori legitimati la Tenis de masa, CSS-Colegiul National « Alexandru Vlahuta » Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

8.    Proiect de hotarare nr.296/16.12.2022  privind aprobarea incheierii actului aditional nr.2 la Acordul de Parteneriat incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, nr.37/ADR/18.01.2021, proiect in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat are calitatea de membru 7/partener 7 (Fisa de proiect “Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu-Sarat”)
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

9.    Proiect de hotarare nr.297/16.12.2022  privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre Municipiul Ramnicu Sarat (in calitate de cofinantator) si ASOCIATIA CULTURALL (in calitate de organizator) in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cultural intitulat « Comunitati Culturale in Ramnicu Sarat » ce va fi depus in vederea obtinerii finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 11 Turism si Cultura, Investitia I5 Cresterea accesului la cultura in zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apel 1: Proiecte culturale derulate in localitati cu mai putin de 50.000 locuitori, Cod apel : PNRR/2022/C11/I5-1
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

10.    Proiect de hotarare nr.298/16.12.2022  privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre Municipiul Ramnicu Sarat (in calitate de cofinantator) si ASOCIATIA CULTURAL-SPORTIVA PRO VALORES (in calitate de organizator) in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cultural intitulat « Caravana artelor-Citadele Culturale Buzoiene » ce va fi depus in vederea obtinerii finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 11 Turism si Cultura, Investitia I5 Cresterea accesului la cultura in zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apel 1: Proiecte culturale derulate in localitati cu mai putin de 50.000 locuitori, Cod apel : PNRR/2022/C11/I5-1
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

11.    Proiect de hotarare nr.299/16.12.2022  privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre Municipiul Ramnicu Sarat (in calitate de cofinantator) si ASOCIATIA SOCIALA CULTURALA SI EDUCATIONALA PENTRU PROSPERITATE (in calitate de organizator) in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cultural intitulat « Anul Cultural « Florica Cristoforeanu » 2023 » ce va fi depus in vederea obtinerii finantarii in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 11 Turism si Cultura, Investitia I5 Cresterea accesului la cultura in zonele defavorizate din punct de vedere cultural, Apel 1: Proiecte culturale derulate in localitati cu mai putin de 50.000 locuitori, Cod apel : PNRR/2022/C11/I5-1
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

12.    Proiect de hotarare nr.300/16.12.2022  privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la  scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unui mijloc fix (autobuz M3 BMC PROBUS 75-TBX/2008), mijloc fix apartinand S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

13.    Proiect de hotarare nr.301/16.12.2022 privind incetarea contractului de inchiriere nr.31265/22.02.2016,  prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Piata Halelor, bloc 6, scara B,  apartament nr.34, judetul Buzau
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14.    Proiect de hotarare nr.302/16.12.2022 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

15.    Proiect de hotarare nr.303/16.12.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale „Dr.Ilie Pavel” Rm.Sarat, atat pentru nivelul prescolar, cat si pentru nivelul primar si nivelul gimnazial in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de învăţământ preuniversitar de stat
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 18.11.2022-12.12.2022;
2.    Convocator si materiale sedinta AGA ADI „Buzau 2008”  din 09.12.2022;
3.    Raport privind participarea la sedinta AGA la S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU din data de 05.12.2022 a domnului Sbirnea Iulian

 

28 November 2022
 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.11.2022 - ora 15.00

 
1. Proiect de hotarare nr.259/22.11.2022 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm. Sarat pe trimestrul III al anului 2022
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar
2. Proiect de hotarare nr.260/22.11.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022
- initiator - Cirjan Sorin -Valentin - Primar
3. Proiect de hotarare nr.261/22.11.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar
4. Proiect de hotarare nr.262/22.11.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2022-2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.263/22.11.2022 privind aprobarea alocarii sumei de 22.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.264/22.11.2022 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii aflata in situatie de necesitate
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.265/22.11.2022 privind repartizarea sumei de 160.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.266/22.11.2022  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.267/22.11.2022  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2022
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.268/22.11.2022  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2022  
- initiator - Cirjan Sorin-Valentin - Primar

11. Proiect de hotarare nr.269/22.11.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta restului de executat conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.76674/06.01.2021 pentru obiectivul de investitii  „Construire locuinte colective sociale S+P+3E, strada Intrarea Orizont nr.2, Cartier Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022  
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.270/22.11.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si constituirea rezervei de implementare aferenta restului de executat conform contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr.76675/06.01.2021 pentru obiectivul de investitii  „Modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin- Primar
 
13. Proiect de hotarare nr.271/22.11.2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
- initiator - Cirjan Sorin - Valentin - Primar

14. Proiect de hotarare nr.272/22.11.2022 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2022
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

15. Proiect de hotarare nr.273/22.11.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Alimentare cu energie electrica spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Victoriei, Municipiul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.122/01.08.2022, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 18 mp, situat pe Aleea Belsugului din Municipiul Ramnicu Sarat, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a spatiului comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, situate in strada Victoriei nr.2 din Municipiul Ramnicu Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

16. Proiect de hotarare nr.274/22.11.2022  privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executia lucrarilor de “Extindere retea gaze naturale + Bransament si P.R.M gaze naturale” lucrari ce se vor executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 276 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a unor imobile  situate in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

17. Proiect de hotarare nr.275/22.11.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de apa si bransamente pe strazile: 9 Mai, Perisori si Fdt.Perisori, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 231 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
18. Proiect de hotarare nr. 276/22.11.2022 privind schimbarea partiala, pentru o perioada de 10 ani, a destinatiei imobilului apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.37842 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 37842-C6, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Ion Mihalache nr.50B (fosta Horia nr.50/2A), judetul Buzau, respectiv a unei parti din acesta reprezentand constructie in suprafata construita de 207,13 mp (suprafata utila de 152,84 mp) cu teren aferent in suprafata totala de 377 mp, din imobil-constructii administrative si social culturale, ce au fost folosite de Liceul Tehnologic “Victor Frunza”, in spatiu destinat activitatilor de utilitate publica
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

19. Proiect de hotarare nr.277/22.11.2022 privind darea in administrare Inspectoratului Judetean de Jandarmi Buzau a imobilului - constructie in suprafata construita de 207,13 mp (suprafata utila de 152,84 mp) cu teren aferent in suprafata totala de 377 mp, parte din imobilul apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.37842 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 37842-C6, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Ion Mihalache nr.50B (fosta Horia nr.50/2A), judetul Buzau,  pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Detasamentului 4 Jandarmi din cadrul I.J.J Buzau, pe o perioada de 5 ani
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

20. Proiect de hotarare nr.278/22.11.2022 privind achizitionarea de catre Municipiul Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri (categoria de folosinta –curti constructii), in suprafata totala de 5296 mp, situate in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Industriei nr.1, judetul Buzau, in vederea optimizarii functionale a cailor de acces existente in zona
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
21. Proiect de hotarare nr.279/22.11.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat cu privire la oportunitatea achizitionarii de catre Municipiul Rm.Sarat a unui bun imobil-teren (categoria de folosinta –curti constructii), in suprafata totala de 474 mp, situat in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Cpt.Rosca Nicolae nr.7 (lotul 2 in propunerea de dezlipire), judetul Buzau, in vederea reabilitarii si modernizarii caii de acces cu functie colectoare pentru Cartierul Extindere Slam Ramnic
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

22. Proiect de hotarare nr.280/22.11.2022 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 12790/05.08.2011 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rm.Sărat precum şi a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar sau abandonate în municipiul Rm.Sărat cu _______luni/an(i), incepand cu 01.01.2023
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

23. Proiect de hotarare nr.281/22.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire spalatorie auto self service”, la imobilul situat in B-dul Eroilor nr.27A (numarul cadastral 32409), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
 
24. Proiect de hotarare nr.282/22.11.2022 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager (director), gradul II, la Biblioteca Municipala „Corneliu Coposu” Ramnicu Sarat
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

25. Proiect de hotarare nr.283/22.11.2022 privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Râmnicu Sărat pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
26. Proiect de hotarare nr.284/22.11.2022 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat care au solicitat reiinoirea mandatului, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, numirea membrilor Consiliului de Administratie al  S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat ca urmare a parcurgerii procedurii de reinnoire a mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

27. Proiect de hotarare nr.285/22.11.2022 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.12.2022, ora 1200 (sau 06.12.2022, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
  - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

28. Proiect de hotarare nr.286/22.11.2022 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.12.2022, ora 1200 (sau în data de 06.12.2022, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9)  si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022
   - initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

29. Proiect de hotarare nr.287/22.11.2022 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.12.2022, ora 1300 (sau 06.12.2022, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

30. Proiect de hotarare nr.288/22.11.2022 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 05.12.2022, ora 1300 (sau 06.12.2022, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.189/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78103/04.11.2022
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
 
Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 02.10.2022-17.11.2022;
2.    Convocator, materiale sedinta AGA ADI „Buzau 2008” si procesul verbal si hotararile AGA ADI „Buzau 2008” din 02.11.2022
 
 
31 October 2022

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.10.2022 - ora 15.00

 

1. Proiect de hotarare nr.231/25.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022

Completare la Raport de specialitate nr. 74581/25.10.2022 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.232/25.10.2022 privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.233/25.10.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.234/25.10.2022 privind infiintarea unei comisii speciale de analiza si verificare a activitatii Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.235/25.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager-director, gradul II, la Biblioteca Municipala „Corneliu Coposu" Ramnicu Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.236/25.10.2022 privind infiintarea si stabilirea structurii comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de manager (director), gradul II la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Ramnicu Sarat, precum si desemnarea reprezentantilor autoritatii in cele doua comisii

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.237/25.10.2022 privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Municipal „Octavian Mosescu" Ramnicu Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.238/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii „Amenajare parcuri/zone verzi in Zona Urbana Marginalizata" a Municipiului Rm.Sarat (6 parcuri/zone verzi), cod SMIS 2014+:153900, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7877/03.08.2022

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.239/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive (pozitia 1- 2 terenuri)", cod SMIS 2014+:153898, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7790/29.06.2022

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.240/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii „Executare lucrari de amenajare a unui loc de joaca in zona urbana marginalizata", cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.241/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Studiu de fezabilitate) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii „Executie lucrari de amenajare doua locuri de joaca", in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat, cod SMIS 2014+:153901, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7824/18.07.2022

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.242/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) si constituirea rezervei de implementare aferenta devizului general actualizat (faza D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat", cod SMIS 2014+:142505, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7162/14.10.2021

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.243/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii „Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice", cod SMIS 2014+:152567, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7834/15.07.2022

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.244/25.10.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investitii „Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat", cod SMIS 2014+:152567, proiect admis la finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 si contractat conform contractului de finantare nr.7834/15.07.2022

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.245/25.10.2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 la HCL nr.116/27.05.2021 privind contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.246/25.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala (pentru un membru), a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.247/25.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.248/25.10.2022 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu doua bunuri mobile - autobuze

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19. Proiect de hotarare nr.249/25.10.2022 privind darea in concesiune catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat a bunurilor mobile – autobuze, inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, in considerarea derularii contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS nr. 802/14.06.2021 si a actelor aditionale la acesta

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.250/25.10.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21. Proiect de hotarare nr.251/25.10.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere retea gaze naturale pe B-dul Eroilor + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din B-dul Eroilor nr.28A", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 25,20 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe B-dul Eroilor nr.28A din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22. Proiect de hotarare nr.252/25.10.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere retea gaze naturale pe Fdt.Andreiasi + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din Fdt.Andreiasi nr.3", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 31,80 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe Fdt.Andreiasi nr.3 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23. Proiect de hotarare nr.253/25.10.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei tehnice cadastrale de alipire a doua imobile-terenuri situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau, terenuri ce fac obiectul contractului de concesiune nr.2555/31.12.2007 si actelor aditionale nr.1 si 2 la acesta, la initiativa concesionarului, ambele imobile-terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24. Proiect de hotarare nr.254/25.10.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I" -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – „Bazin de inot didactic si de agrement, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau"

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25. Proiect de hotarare nr.255/25.10.2022 privind modificarea titlului, art.1 si a art.2 din HCL nr.171/30.06.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I" -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire cresa medie, str. Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat"

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26. Proiect de hotarare nr.256/25.10.2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27. Proiect de hotarare nr.257/25.10.2022 privind aprobarea participării U.A.T -Municipiul Ramnicu Sarat, in calitate de partener in cadrul Acordului de parteneriat cu Compania de Apa S.A Buzau, aceasta avand calitatea de lider de parteneriat si depunerea de catre Compania de Apa S.A Buzau in calitate de operator regional a cererii de finantare „Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente" in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare" finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C1 –Managementul Apei, Investitia 3. Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente, precum si aprobarea implementarii proiectului conform cererii de finantare

Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28. Proiect de hotarare nr.258/25.10.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2022-ianuarie 2023
- initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Alte probleme ale activitatii curente:

Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.08.2022-21.10.2022;

Convocator si materiale sedinta AGA ADI „Buzau 2008" si procesul verbal si hotararile AGA ADI „Buzau 2008" din 21.10.2022

 

Accesibilitate

Color
Text