Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat, aprobat prin HCL nr.297/21.12.2023
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat aprobat prin HCL nr.293/21.12.2023
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Primariei Municipiului Rm.Sarat aprobat prin HCL nr.286/21.12.2023
28 March 2024
HOTARARE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social - aflată in subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnieu Sărat
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care se află in situaţii de necesitate sau deosebite
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se va acorda prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale "Gheorghe Vernescu" in cadrul Programului national "Masa sanatoasa" in anul 2024
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2024
28 March 2024
HOTARARE pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2023

Accesibilitate

Color
Text