Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Executie lucrari de amenajare a 3 locuri de joaca" in Zona Urbana Marginalizata, cod SMIS 153901
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza Proiect tehnic, pentru "Executie lucrari de amenajare a trei locuri de joaca" cod SMIS 2014+:153901
30 May 2023
HOTARARE privind repartizarea sumei de 595.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm. Sarat
30 May 2023
HOTARARE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat pentru anul 2023
30 May 2023
HOTARARE privind inaintarea catre Ministerul Sanatatii, in vederea obtinerii avizului conform, a propunerilor managerului unitatii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm.Sarat
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2022
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2023-2027
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare ale S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L Rm.Sarat
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2022, situatiile financiare pe anul 2022 pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

Accesibilitate

Color
Text