Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 February 2024
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii (proiectul) "Renovarea cladirii Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Mun Ramnicu Sarat
12 February 2024
HOTARARE privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii pana la aprobarea de catre autoritatea publica tutelara a Raportului privind numirile finale a noilor
12 February 2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT- Municipiul Râmnicu-Sărat la Programul naţional multianual privind finanţarea Actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Sărat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent
12 February 2024
HOTARARE privind aprobarea încheierii protocoalelor privind predarea-preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unităţile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Rm. Sărat în structura de personal medico-sanitar angajat in cadru
12 February 2024
HOTARARE privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Rm.Sarat
12 February 2024
HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024
31 January 2024
HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2024-aprilie 2024
31 January 2024
HOTARARE privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să voteze în cadrul AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12.00, punctele nr. 1.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi
31 January 2024
HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN in AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.02.2024, ora 12.00 insusirea modelului procurii speciale afisate
31 January 2024
HOTARARE privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna C.A Rosetti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul

Accesibilitate

Color
Text