Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
27 July 2023
HOTARARE privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 a unei recompense financiare elevei Basescu Iulia Claudia, care a obtinut media 10 la examenul de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a
27 July 2023
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2023
29 June 2023
HOTARARE privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre S.C. TUC SA Rm Sarat
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS a Comunei Margaritesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Glodeanu Sarat, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia
29 June 2023
HOTARARE privind incetarea contractului de inchiriere nr.1886/11.05.2017, prelungit prin act aditional, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobiluluiapartament situat in R Sarat
29 June 2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publica a Judetului Buzau si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau in prop pub a Mun Râmnicu Sărat, a bunului situat in Soseaua Podgoriei nr.1B
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unul imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, strada Ariesului nr.14 (P.148
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/ sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil- (fosta) Centrala termica CT 602, imobil compus din constructie C 1 cu suprafata construita la sol de 249 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 11 mp si teren

Accesibilitate

Color
Text