Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
30 April 2024
HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2024-iulie 2024
30 April 2024
HOTARARE privind constatarea incetarii calitatii de membri asociati ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat - ATRAS a unor unitati administrativ teritoriale
30 April 2024
HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul 1 al anului 2024 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin conceslune a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind "maturatul spalatul, stropirea si intretinerea cailor pu
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat
30 April 2024
privind încheierea unui protocol de colaborare şi darea în administrare către Poliţia Municipiului Rm. Sărat, a bunurilor mobUe- "Pistol laser pentru viteză LTI 20/20 TRUCAM II" şi accesorii şi ,,Etilotest profesional AlcoQuant6020 PLUS'', pentru 5 ani
30 April 2024
HOTARARE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri - mijloace fixe - in scopul scoaterii din funcţiune, valorificării, sau, după caz, casării si demolarii acestora în condiţiile legii
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, strada Muresului nr.75, catre Zaharia Andreea Valentina, coroborat cu incetarea procesului~verbal procesului-verbal nr.9704/02.07.2007 incheiat intre Rm.Sarat si dna Trestianu (act Smarandescu
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, strada Revolutiei nr.3, catre Uta Georgiana-Elena, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.1/28.11.2018 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Stoica Viorel Neculai
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, strada Muresului nr.17, catre Popescu Alin-Traian si Popescu Catalina, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.144/ 14.01.2011 incheiat intre M Rm.Sarat si Panait Claudia

Accesibilitate

Color
Text