Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care se află in situaţii de necesitate sau deosebite
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se va acorda prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale "Gheorghe Vernescu" in cadrul Programului national "Masa sanatoasa" in anul 2024
28 March 2024
HOTARARE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2024
28 March 2024
HOTARARE pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2023
28 March 2024
HOTARARE privind validarea Dispozitiei Primarului Mun Rm.Sarat nr.283/14.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun Rm.Sarat pe anul 2024 urm a prev H.G nr.177/28.02.2024 privind Programul naţional "Masă sănătoasă"
29 February 2024
HOTARARE privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta şi Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5797/30.01.2024
29 February 2024
HOTARARE privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta şi Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5791/30.01.2024
29 February 2024
HOTARARE privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat
29 February 2024
HOTARARE privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare
29 February 2024
Hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Desfiintare semnalistica" la imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.10, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Accesibilitate

Color
Text