Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Monitorul Oficial - Registrul pentru evidența Hotărârilor Autorității Deliberative

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Lista Hotărârile Autorității Deliberative
17 January 2022
Hotărârea nr. 1 din data de 17.01.2022 privind modificarea componentei nominale a Comisiei de validare si de numarare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, pe perioada mandatului acestuia
17 January 2022
Hotărârea nr. 2 din data de 17.01.2022 privind modificarea componentei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat - Comisia juridica, de disciplina si validare
31 January 2022
Hotărârea nr. 10 din data de 31.01.2022 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de evaluare finala la evaluarea finala a managementului desfasurat in perioada 2017-2022 la Biblioteca Municipala "Corneliu Copo
31 January 2022
Hotărârea nr. 11 din data de 31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru postul de manager-director la Centrul Cultur
31 January 2022
Hotărârea nr. 12 din data de 31.01.2022 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager/tdirector al Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Ramnicu Sarat
31 January 2022
Hotărârea nr. 13 din data de 31.01.2022 privind organizarea retelei scalare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2022-2023
31 January 2022
Hotărârea nr. 14 din data de 31.01.2022 privind modificarea pozitiei nr.9 din anexa la HCL nr.204/30.09.2021,in sensul desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local care sa il inlocuiasca pe domnul Manciulea Dan Traian din calitatea de memb in CA Sc6
31 January 2022
Hotărârea nr. 15 din data de 31.01.2022 privind aprobarea primirii in calitate de membri asociati in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a Unitatilor Administrativ Teritoriale Comuna Ghergheasa si Comuna Mihailesti, judetul Buzau
31 January 2022
Hotărârea nr. 16 din data de 31.01.2022 privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a comunei Cilibia, judetul Buzau
31 January 2022
Hotărârea nr. 17 din data de 31.01.2022 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRA

Accesibilitate

Color
Text