Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
29 February 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2024 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat
29 February 2024
HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Politiei Locale Rm.Sarat
29 February 2024
HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat
29 February 2024
HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Primariei Municipiului Rm.Sarat
29 February 2024
HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat, respectiv al contului de executie al fondurilor nerambursabile al Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2023
28 February 2024
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii (proiectul) "Renovarea cladirii Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Mun Ramnicu Sarat
12 February 2024
HOTARARE privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii pana la aprobarea de catre autoritatea publica tutelara a Raportului privind numirile finale a noilor
12 February 2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT- Municipiul Râmnicu-Sărat la Programul naţional multianual privind finanţarea Actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Sărat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent
12 February 2024
HOTARARE privind aprobarea încheierii protocoalelor privind predarea-preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unităţile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Rm. Sărat în structura de personal medico-sanitar angajat in cadru
12 February 2024
HOTARARE privind aprobarea noilor tarife privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Rm.Sarat

Accesibilitate

Color
Text