Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
27 April 2023
HOTARARE privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea Planului de selectie - componenta Integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Administratie, la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii aflata in situatie deosebita
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 (proiecte din domeniul sport)
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 (proiecte din domeniile cultura, educaţie ci
27 April 2023
HOTARARE privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022 si a comisiei de contestatii
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat din aşezământ cultural în instituţie publică de spectacole şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţ
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2022 la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat

Accesibilitate

Color
Text