Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea Anexei nr.l, nr.crt.l-4 la Hotararea Consiliului Local nr.64/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea anexei nr.l, pct.I A), nr.crt.l-3 la Hotararea Consiliului Local nr.63/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea Anexei nr.l, pct.I a), nr.crt.l-5 la Hotararea Consiliului Local nr.62/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia
27 April 2023
HOTARARE privind analiza stadiului de inseriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul 1 al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eflcientizarea acestei activitati
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile "Măturatul, spălatul stropirea şi întreţinerea căilor publice" si "Curăţarea şi transportu
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren si constructii (C 1 si C2), avand numarul cadastral 37758, imobil situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr .28, judetul Buzau, prop priv a Municipiului Rm.Sarat, in trei loturi
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea efectuarii documentatiei cadastrale de repozitionare a imobilelor avand. numerele cadastrale 36138, 36645, 33535, înscrise in CF nr.36138 Ramnicu Sarat, CF nr.36645 Ramnicu Sarat, CF nr.33535 Ramnicu Sarat, proprietatea Municipi
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil - (fosta) Centrala termica CT 202, imobil compus din constructie Cl cu suprafata construita la sol de 227 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 6 mp
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnica-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, lot 3
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Infiintare retea de canaHzare pluviala pe strazi din Municipiul Ramnicu Sarat, jud Buzau-lot 3

Accesibilitate

Color
Text