Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 March 2024
HOTARARE privind validarea Dispozitiei Primarului Mun Rm.Sarat nr.283/14.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun Rm.Sarat pe anul 2024 urm a prev H.G nr.177/28.02.2024 privind Programul naţional "Masă sănătoasă"
29 February 2024
HOTARARE privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta şi Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5797/30.01.2024
29 February 2024
HOTARARE privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de către numiţii Petre Nicoleta şi Sima Daniel, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5791/30.01.2024
29 February 2024
HOTARARE privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat
29 February 2024
HOTARARE privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat, derulate de catre S.C RER SUD S.A, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare
29 February 2024
Hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Desfiintare semnalistica" la imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.10, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
29 February 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 300 mp, strada Cincinat Pavelescu nr.6,
29 February 2024
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unui imobil -teren, Cartier Bariera Focsani, strada Muresului nr.65 (parcela 127), judetul Buzau
29 February 2024
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune+Bransament+P.R.M Gaze naturale", acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.2/ 15.01.2024, precum si da
14 March 2024
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei "Inlocuire retele de distributie apa potabila inclusiv bransamente aferente pe strazile: Luncii, Zoita, Jirlau, Rublei, Am

Accesibilitate

Color
Text