Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
30 May 2023
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere retea gaze naturale pe strada Tudor Arghezi + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din strada Tudor Arghezi nr.3"
30 May 2023
HOTARARE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat a imobilelor -constructii Cl, C3 si C4, avand numerele cadastrale 37315-Cl, 37315-C3 si 37315-C4, strada Focsani nr. 7A, judetul Buzau (casare, demolare)
30 May 2023
HOTARARE privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat aprobat prin HCL nr. 80/28.03.2019
30 May 2023
HOTARARE privind darea in administrare catre Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat, a bunului imobil - constructie si teren aferent, strada Principele Ferdinand nr.37, judetul Buzau
30 May 2023
HOTARARE privind darea in administrare catre Administratia Domeniului Public Rm.Sarat, a bunului imobil -constructii (C1-C11) si teren aferent, strada Armoniei nr.58 bis, judetul Buzau
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil - (fosta) Centrala termica CT 602, Cartier Piata Halelor, Aleea Florilor nr.2
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil - (fosta) Centrala termica CT 202, Cartier Zona Pod, Aleea Malinului, judetul Buzau
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Executie lucrari de amenajare a 3 locuri de joaca" in Zona Urbana Marginalizata, cod SMIS 153901
30 May 2023
HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza Proiect tehnic, pentru "Executie lucrari de amenajare a trei locuri de joaca" cod SMIS 2014+:153901
30 May 2023
HOTARARE privind repartizarea sumei de 595.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm. Sarat

Accesibilitate

Color
Text