Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
30 May 2024
HOTARARE privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rimnicu Sărat in domeniul public al Municipiului Rimnicu Sărat a bunurilor imobile - terenuri, situate în str. Birladului, nr. 14, str. Birladului, nr. 17, şi str. Trotuşului, nr. 11
30 May 2024
HOTARARE privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii a unui exercitiu militar
30 May 2024
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Spor de putere loc de consum permanent spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Costieni, bloc 20
30 May 2024
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Spor de putere loc de consum permanent spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Mihail Kogalniceanu, bloc 10C
30 May 2024
HOTARARE privind incetarea contractului de inchiriere nr.1255/22.04.2019, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de fol asupra imobilului-apartament situat in Rm.Sarat, str Industriei nr.4, bloc ANL ap 32
30 May 2024
HOTARARE privind incetarea contractului de comodat nr.2/12.02.2024 privind imobilulteren situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, parcela nr.177, strada Trotusului nr.3, judetul Buzau, ca efect al rezillerii conventionale
30 May 2024
HOTARARE privind darea in folosinta gratuita Societatii Nationale Crucea Rosie din Romania -Filiala Buzau, pentru Subfiliala de Cruce Rosie Ramnicu Sarat, imobilul in suprafata utila de 79 mp, strada Unirii nr.31, CF nr.32623, pe o perioada de 5 ani
30 May 2024
HOTARARE privind schimbarea partiala, pentru o perioada de 10 ani, a destinatiei imobilului (constructie) - locuinta, strada Unirii nr.31, judetul Buzau, respectiv a unei parti din acesta in suprafata utila de 79 mp CF nr.32623
30 May 2024
HOTARARE privind aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Adminstratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
30 May 2024
HOTARARE privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 (proiecte din domeniul sport)

Accesibilitate

Color
Text