Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Guvenanta Corporativa

Submitted by maneagheoctavian on Mon, 11/07/2022 - 08:48

 

 

 

Guvernanță Corporativă

 

02.05.2023  -   Anuntul privind organizarea recrutării şi selecţiei pentru un membru al consiliului de administraţie al societăţii comerciale Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat - Descarcă

-  Declaratii : format pdf - Descarcă

- format Word:

Declaratie consimtamant prelucrare date - Descarcă

Declaratie privind statutul de independent - Descarcă  

Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile  art 6 - Descarcă  

Declaratie privind neincadrarea in situatii conflict interese - Descarcă  

Declaratie pe propria raspundere art 326 - Descarcă

Declaratie apartenenta la alte consilii administratie - Descarcă

Declaratie privind statutul de functionar public - Descarcă

Declaratie privind apartenenta politica - Descarcă

-  HCL nr.120/27.04.2023 privind aprobarea Planului de selecţie  - componenta iniţială, a scrisorii de aşteptări, a profilului Consiliului de Administraţie, a profilului individual al membrului Consiliului de Administraţie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru un membru al Consiliului de Administraţie la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat - Descarcă

-   HCL nr.121/27.04.2023 privind aprobarea Planului de selecţie  - componenta integrală pentru un  membru al  Consiliului de administraţie la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat - Descarcă

 

24.04.2023 - Lista administratorilor de intreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat - Descarcă

 

08.11.2022 -  Anunt privind organizarea recrutării şi selecţiei pentru un membru al consiliului de administraţie al societăţii comerciale Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat - Vezi Anunț - Declaratie pe propria raspundereDeclaratie privind apartenenta la alte consilii de administratie - Declaratie privind neincadrarea in  situatia de conflict de interese - Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art 6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Declaratie privind statutul de administrator independent - Declaratie de consimtamant

 

Hotărârea nr. 246 din data de 31.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala (pentru un membru), a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Descarcă

 

Hotărârea nr. 247 din data de 31.10.2022 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat - Descarcă

Accesibilitate

Color
Text