Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat

Administratie - Informatii publice - Anunturi

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Lista Anunturi de interes Cards
25 January 2023
RAPORT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE la proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2023 (in proiect conform art.39, alin.(l)- alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata)
19 January 2023
Proces verbal privind aducerea la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023 (în proiect - conform art. 39, alin(1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006
16 January 2023
Joi – 19 ianuarie 2023 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii
04 January 2023
Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2023 (in proiect - conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată)
20 December 2022
Raport anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate între Municipiul Râmnicu Sărat si beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Mun Râmnicu Sărat pe anul 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr 350/2005
19 December 2022
Afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - Sector Cadastral nr. 11