Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
27 April 2023
HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2023-iulie 2023
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1~2 la Hotararea Consiliului Local nr.70/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public ”Piete, targuri si Oboare” Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea Anexei nr.l, nr.crt.l la Hotararea Consiliului Local nr.69/28.02.2023 stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat - familia ocupationala "Administratie"
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea anexei nr.l, pct.I, nr.crt.l-3 la Hotararea Consiliului Local nr.65/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea Anexei nr.l, nr.crt.l-4 la Hotararea Consiliului Local nr.64/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea anexei nr.l, pct.I A), nr.crt.l-3 la Hotararea Consiliului Local nr.63/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat
27 April 2023
HOTARARE privind modificarea Anexei nr.l, pct.I a), nr.crt.l-5 la Hotararea Consiliului Local nr.62/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia
27 April 2023
HOTARARE privind analiza stadiului de inseriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul 1 al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eflcientizarea acestei activitati
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile "Măturatul, spălatul stropirea şi întreţinerea căilor publice" si "Curăţarea şi transportu
27 April 2023
HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren si constructii (C 1 si C2), avand numarul cadastral 37758, imobil situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr .28, judetul Buzau, prop priv a Municipiului Rm.Sarat, in trei loturi

Accesibilitate

Color
Text