Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
22 December 2022
HOTARARE privind aprobarea depunerii proiectului ce Instalare sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in vederea acoperirii necesarului de consum al unor cladiri publice din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau" in cadrul Programulu
22 December 2022
HOTARARE privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale "Dr.Ilie Pavel" Rm.Sarat, atat pentru nivelul prescolar, cat si pentru nivelul primar si nivelul gimnazial in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alim
22 December 2022
HOTA.RARE privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
22 December 2022
HOTARARE privind incetarea contractului de inchiriere nr.31265/22.02.2016, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, str Piata Halelor
22 December 2022
HOTARARE privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la scoaterea din functiune, casarea si val
22 December 2022
HOTARARE privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre Municipiul Ramnicu Sarat (in calitate de cofinantator) si ASOCIATIA SOCIALA CULTURALA SI EDUCATIONALA PENTRU PROSPERITATE (in calitate de organizator) in vederea realizarii si desfasura
22 December 2022
privind aprobarea incheierii unui Acord de cofinantare intre Municipiul Ramnicu Sarat (in calitate de cofinantator) si ASOCIATIA CULTURAL~ SPORTIVA PRO VALORES (in calitate de organizator) in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cult
22 December 2022
HOTARARE privind aprobarea încheierii unui Acord de cofinantare intre Municipiul Ramnicu Sarat (in calitate de cofinantator) si ASOCIATIA CULTURALL (in calitate de organlzator) in vederea realizarii si desfasurarii proiectului/programului cultural intitul
22 December 2022
HOTARARE privind aprobarea incheierii actului aditional nr.2 la Acordul de Parteneriat incheiat pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile
22 December 2022
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui premiu special unor sportivi si antrenori legitimati la Tenis de masa, CSS - Colegiul National ”Alexandru Vlahuta” Rm.Sarat