Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.06.2014

 

 

 

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat, prin demisie, al domnului Toader Gică înainte de expirarea duratei normale a acestuia;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - Vagyas - Davidoiu Manuela - Secretar

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat al domnului NEGOIŢĂ MARIUS;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - Vagyas - Davidoiu Manuela - Secretar

 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Rm.Sărat pentru anul 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administraţie la Spitalul Municipal Rm. Sărat;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1.000 lei din bugetul local pe anul 2014, domnişoarei PURCARU ANDREEA ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea sportivă la nivel naţional şi internaţional;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic şi ec.Popescu Mihaela - director SPAS

 

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind propunerea de reducere a redevenţei datorate de către S.C ACVATERM S.A Rm. Sărat în conformitate cu prevederile contractului pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rm. Sărat precum şi a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar sau abandonate în Municipiul Rm. Sărat nr. 12790/05.08.2011 şi a contractului pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Rm. Sărat nr.7479/11.04.2012;

- iniţiator - ec. Ionescu Ştefan - consilier local

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind primirea comunei Amaru în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 2008» si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia;

- initiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţa gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm. Sărat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

- initiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rm. Sărat a unor bunuri imobile (construcţii din structură metalică - profil cornier OL 25x25x3) aflate în administrarea instituţiei publice - Administraţia Domeniului Public Rm. Sărat în scopul scoaterii din funcţiune, demolării, casării şi valorificării acestora în condiţiile legii;

- initiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unor imobile - construcţii şi teren aferent, în care au funcţionat fostele centrale termice, aflate în domeniul privat al Municipiului Rm. Sărat.

- initiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic şi ing.Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

 

12. Alte probleme ale activitatii curente

Ultima actualizare în Miercuri, 25 Iunie 2014 08:49