Hotărârile Consiliului Local pe anul 2009
2009 copy.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărâre nr. 262 din 18.12.2009 privind aprobarea executarii proiectului « Modernizare si extindere iluminat public in municipiul Rm.Sarat » prin ADP Rm.Sarat si garantarea platilor cu bilet la ordin a acestuia
2 Hotărâre nr. 261 din 18.12.2009 privind stabilirea domeniilor serviciului public si a locurilor in care contravenientii pot presta activitati in folosul comunitatii
3 Hotărâre nr. 260 din 18.12.2009 privind inlocuirea finantarii proiectului « Extindere retea canalizare in cartierul Anghel Saligny », parte a contractului de credit DM64/16.10.2009 si redistribuirea sumei de 1.140.000 lei la alte investitii de interes loc
4 Hotărâre nr. 259 din 18.12.2009 privind darea in administrare a blocurilor de locuinte ANL nr.1 si 2 str.lndustriei Rm.Sarat catre SC ACVATERM SA Rm.Sarat
5 Hotărâre nr. 258 din 18.12.2009 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al municipiului Rm.Sarat a unor suprafete de teren situate in cartierul Bariera Focsani din municipiul Rm.Sarat
6 Hotărâre nr. 257 din 18.12.2009 privind aprobarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL « Refacere si extindere PUZ cartier Bariera Focsani » cu Regulament local aferent
7 Hotărâre nr. 256 din 18.12.2009 privind incadrarea pe zone a terenurilor situate in extravilanul municipiului Rm.Sarat in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2010
8 Hotărâre nr. 255 din 18.12.2009 privind scutirea de la plata creantelor fiscale accesorii, calculate pentru plata cu intarziere a creantelor fiscale principale datorate de persoane fizice
9 Hotărâre nr. 254 din 18.12.2009 privind alocarea din bugetul local al pe anul 2009 a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
10 Hotărâre nr. 253 din 18.12.2009 privind alocarea din bugetul local al pe anul 2009 a sumei de 16.000 lei necesare pentru organizarea de actiuni cu ocazia Sarbatorilor de iarna
11 Hotărâre nr. 252 din 26.11.2009 privind rectificarea bugetului local al municipiului Rm.Sărat pe anul 2009, atât la venituri cât şi la cheltuieli, precum şi transferul unor sume între capitolele bugetului.
12 Hotărâre nr. 251 din 26.11.2009 privind alocarea din bugetul local pe anul 2009 a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
13 Hotărâre nr. 250 din 26.11.2009 privind modificarea HCL nr.183/2009 privind Planul de ocupare al funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm.Sărat pentru anul 2009.
14 Hotărâre nr. 249 din 26.11.2009 privind aprobarea redistribuirii unor locuinţe situate în municipiul Rm.Sărat în vederea închirierii.
15 Hotărâre nr.248 din 26.11.2009 privind completarea art.2 din HCL nr.226/29.10.2009 privind vânzarea suprafeţei de teren de 100,6 mp din municipiul Rm.Sărat, strada Victoriei nr.149.
16 Hotărâre nr. 247 din 26.11.2009 privind aprobarea vânzării directe a unor terenuri situate în municipiul Rm.Sărat, ce aparţin unor case naţionalizate înstrăinate în baza Legii nr.112/1995 şi a unor terenuri concesionate pe care s-au ridicat locuinţe
17 Hotărâre nr. 246 din 26.11.2009 privind actualizarea în format digital a planurilor parcelare pe bază de măsurătoare topografică pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Rm.Sărat – tarlalele 9,10 şi 11 în vederea atribuirii numerelor cadastr
18 Hotărâre nr. 245 din 26.11.2009 privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă potabilă (foraje) - sursa Voetin şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Rm.Sărat
19 Hotărâre nr. 244 din 26.11.2009 privind asocierea în scopul realizării proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Buzău” şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ECO Buzău 2009”
20 Hotărâre nr. 243 din 26.11.2009 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care municipiul Rm.Sărat este asociat – membru fondator.
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 14