HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
81 Hotărâre nr. 82 din 31.03.2011 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Rm. Sărat şi al Regulamentului local de urbanism aferent acestuia
82 Hotărâre nr. 81 din 31.03.2011 privind numirea în funcţie a unui membru în Consiliul de Administraţie la S.C ACV ATERM S.A Rm.Sărat
83 Hotărâre nr. 83 din 31.03.2011 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
84 Hotărâre nr. 84 din 31.03.2011 pentru completarea HCL nr.84/27.0S.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 în municipiul Rm.Sărat
85 Hotărâre nr. 85 din 31.03.2011 privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la Cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm. Sărat
86 Hotărâre nr. 86 din 31.03.2011 privind punerea la dispoziţia Partidului Naţional Liberal - organizaţia Rm.Sărat a spaţiului situat în Rm.Sărat, strada Victoriei nr. 95 -107 (etaj), în suprafaţă de 103,43 mp
87 Hotărâre nr. 87 din 31.03.2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rm. Sărat a CT 01, CT 02, CT 601, CT 802, CT 803, CT 804, CT 807 si PT 809
88 Hotărâre nr. 88 din 31.03.2011 privind rectificarea bugetului local al municipiului Rm. Sărat pe anul 2011 atât la venituri cât şi la cheltuieli, precum şi transferul unor sume între obiectivele de investiţii ale capitolului 70.02 "Locuinţe, servicii"
89 Hotărâre nr. 89 din 31.03.2011 privind darea în administrare de către Municipiul Rm. Sărat a Halei Agroalimentare şi Halei Industriale situate în Piaţa Centrală către Instituţia de Interes Public Pieţe Târguri şi Oboare
90 Hotărârea nr. 90 din 31.03.2011 privind aprobarea criteriilor pentru veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
91 Hotărâre nr. 91 din 31.03.2011 privind aprobarea vânzarii terenului în suprafaţă de 259 mp aferent unui imobil proprietate privată, situat în Rm. Sărat, str. Lalelelor nr.16
92 Hotărâre nr. 92 din 31.03.2011 pentru modificarea HCL nr.55/30.03.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de Proiectul "Reabilitare/Modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitarea reţelei de apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Rm.Sărat"
93 Hotărâre nr. 93 din 31.03.2011 pentru modificarea HCL nr.S8/30.03.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de Proiectul "Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de intervenţie urbană a municipiului Rm.Sărat"
94 Hotărâre nr. 94 din 31.03.2011 pentru modificarea HCL nr.200/07.09.2009 privind aprobarea Proiectului de investiţii "Restaurarea Complexului Brâncovenesc - monument istoric de categoria A", a contribuţiei proprii a solicitantului, a cheltuielilor neeligib
95 Hotărâre nr. 95 din 31.03.2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2500 mp situat în Rm.Sărat, cartier Anghel Saligny, str.Anghel Saligny nr.31A, Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului
96 Hotărâre nr. 96 din 11.04.2011 privind alocarea din bugetul local pe anul 2011 a unei sume necesare pentru acordarea unor pachete cu alimente persoanelor cu venituri reduse din municipiul Rm. Sărat cu ocazia sărbatorilor de Paşte
97 Hotărâre nr. 97 din 11.04.2011 privind achizitionarea în sistem leasing pe o perioadă de 5 ani de către SC ACVATERM SA Rm. Sărat a două automăturatori stradale noi.
98 Hotărâre nr. 98 din 11.04.2011 privind aprobarea consumului lunar de combustibili pentru autospecialele din dotarea Poliţiei Locale Rm. Sărat
99 Hotărâre nr. 99 din 11.04.2011 privind alocarea din bugetul local al municipiului Rm. Sărat a sumei de 2.000 lei, în vederea participarii elevului Manciulea Teodor la Festivalul International de Muzică Şcolară ce se va desfăşura în Italia - San Remo
100 Hotărâre nr. 100 din 28.04.2011 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Rm.Sărat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 5 din 11