HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
181 Hotărâre nr. 181 din 29.09.2011 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, situate in municipiul Rm. Sarat, cartier Anghel Saligny
182 Hotărâre nr. 182 din 29.09.2011 privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 136 mp, proprietate privata a municipiului Rm.Sarat, situat in B-dul Eroilor nr.27B
183 Hotărâre nr. 183 din 29.09.2011 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Rm. Sarat
184 Hotărâre nr. 184 din 29.09.2011 privind desemnarea consilierilor locali in Consiliile de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Rm. Sarat
185 Hotărâre nr. 185 din 29.09.2011 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din municipiul Rm. Sarat care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2011
186 Hotărâre nr. 186 din 29.09.2011 pentru modificarea HCL nr.200/07.09.2009 privind aprobarea Proiectului de investitii "Restaurarea Complexului Brancovenesc - monument istoric de categoria A", a contributiei proprii a solicitantului, a cheltuielilor neeligi
187 Hotărâre nr. 187 din 27.10.2011 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management castigator si a duratei pentru care se va incheia contractul de management la Casa de Cultura "Florica Cristoforeanu
188 Hotărâre nr. 188 din 27.10.2011 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm.Sarat pe anul 2012
189 Hotărâre nr. 189 din 27.10.2011 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Rm.Sarat pe anul 2012
190 Hotărâre nr. 190 din 27.10.2011 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice al Politiei Locale a municipiului Rm.Sarat pe anul 2012
191 Hotărâre nr. 191 din 27.10.2011 privind vanzarea catre d-na Merisescu Madalina Maria a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat in suprafata de 4, 75 mp, reprezentnd teren - cota indiviza aferenta spatiului comercial situat in str. Victoriei
192 Hotărâre nr. 192 din 27.10.2011 privind vanzarea catre dl Dobrin Octavian Cosmin a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in cartierul Anghel Saligny
193 Hotărâre nr. 193 din 29.11.2011 privind aprobarea preţului de facturare al energiei termice furnizată blocurilor ANL situate in Rm.Sărat, strada Industriei nr. 2- 4
194 Hotărâre nr. 194 din 29.11.2011 privind alocarea din bugetul local a sumei de 16.000 lei necesara pentru acordarea de pachete cu alimente persoanelor defavorizate din municipiul Rm. Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna
195 Hotărâre nr. 195 din 29.11.2011 privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţii energetice a echipamentului energetic LEA 0,4 kV situat in Rm. Sărat, cartier Bariera Focsani către SC F.D.E.E. "ELECTRICA MUNTENIA NORD"- SDEE BUZĂU
196 Hotărâre nr. 196 din 29.11.2011 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012 în municipiul Rm. Sărat
197 Hotărâre nr. 197 din 29.11.2011 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
198 Hotărâre nr. 198 din 29.11.2011 privind rectificarea bugetară locală prin suplimentarea atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor bugetului local pe anul 2011, precum şi transferul unor sume între capitolele bugetare
199 Hotărâre nr. 199 din 29.11.2011 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Rm. Sărat pe trimestrul III al anului 2011
200 Hotărâre nr. 200 din 29.11.2011 privind înregistrarea municipiului Rm. Sărat în Sistemul Naţional Electronic
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 10 din 11