HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
161 Hotărâre nr. 161 din 12.08.2011 privind rectificarea bugetara locala prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului local pe anul 2011, precum si transferul unor sume intre capitolele bugetare
162 Hotărârea nr. 162 din 12.08.2011 privind acordarea titlului de " Cetăţean de onoare " al Municipiului Rm.Sărat doamnei Passionaria Stoicescu şi domnilor Ştefan D.Popa şi Nicolae Şt.Traian-Ciocan
163 Hotărârea nr. 163 din 25.08.2011 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm. Sarat pe semestrul 1 al anului 2011
164 Hotărârea nr. 164 din 25.08.2011 privind aprobarea Calendarului pentru desfasurarea concursului de proiecte de management la Casa de Cultura
165 Hotărâre nr. 165 din 25.08.2011 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Rm.Sărat
166 Hotărâre nr. 166 din 25.08.2011 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Rm. Sarat
167 Hotărâre nr.167 din 25.10.2011 privind alocarea din bugetul local a sumei de 2600 lei pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
168 Hotărâre nr. 168 din 25.08.2011 privind numirea Comisiei de cenzori la SC ACVATERM SA Rm.Sarat
169 Hotărâre nr. 169 din 25.08.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism pentru teren Str. Crisan nr.1
170 Hotărâre nr. 170 din 25.08.2011 privind primirea orasului Pătîrlagele, judeţul Buzau in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara «ECO Buzau 2009» si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia
171 Hotărâre nr. 171 din 25.08.2011 privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei capacitatii energetice a unui teren in suprafata de 4 mp, situat in municipiul Rm. Sarat, str. Dreptatii catre SC F.D.E.E . .,ELECTRICA MUNTENIA NORD" - SDEE BUZAU
172 Hotărâre nr. 172 din 25.08.2011 privind vanzarea catre dl Vasile Gabi a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
173 Hotărâre nr. 173 din 25.08.2011 privind vanzarea catre SC V ALMAN TUR SRL a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat pentru activitatea de prestari servicii (transport auto interjudetean) situat in B-dul Eroilor nr.29 bis
174 Hotărâre nr. 174 din 25.08.2011 privind darea in folosinta gratuita pe durata de existenta a a Retelei electrice de joasa tensiune (0,4 kV) situata in municipiul Rm. Sarat, cartierul Bariera Focsani catre SC F.D.E.E . .,ELECTRICA MUNTENIA NORD"- SDEE
175 Hotărâre nr. 175 din 08.09.2011 privind aprobarea executarii proiectului ,.Reabilitare si Modernizare strazi in municipiul Rm. Sarat" prin ADP Rm. Sarat si garantarea platilor cu Bilet la Ordin a acestuia
176 Hotărâre nr. 176 din 08.09.2011 privind delimitarea zonelor de protectie sanitara cu regim sever ale captarilor de apa potabila (foraje)- sursa Voetin si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Rm.Sărat
177 Hotărâre nr. 177 din 29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Cimitirului "Eternitatea" din municipiul Rm. Sarat
178 Hotărâre nr. 178 din 29.09.2011 privind completarea obiectului de activitate al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat
179 Hotărâre nr. 179 din 29.09.2011 privind infiintarea de catre SC Transport Urban de Calatori SA a unei autogari in municipiul Rm. Sarat, B-dul Eroilor nr.2
180 Hotărâre nr. 180 din 29.09.2011 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, situate in municipiul Rm. Sarat, cartier Extindere Slam Ram
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 9 din 11