HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
21 Hotărârea nr. 21 din data de 28.01.2021 privind aprobarea stabilirii duratei de valabilitate a contractelor de locatiune pentru imobilele-spatii aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, avand destinatia de birouri parlamentare ale deputatilor si sena
22 Hotărârea nr. 22 din data de 28.01.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2021-aprilie 2021
23 Hotărârea nr. 23 din data de 08.02.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnica-economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr.195/27.07.2020 pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara C12
24 Hotărârea nr. 24 din data de 19.02.2021 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul IV al anului 2020
25 Hotărârea nr. 25 din data de 19.02.2021 privind aprobarea utilizarii sumei de 142.761,26 lei din excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2020, suma aferenta cererilor de prefinantare în 2021
26 Hotărârea nr. 26 din data de 19.02.2021 privind aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de manager (director) la Muzeul Municipal "Octavian Mosescu" Ramnicu Sarat
27 Hotărârea nr. 27 din data de 19.02.2021 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2020, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat
28 Hotărârea nr. 28 din data de 19.02.2021 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2020, la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat
29 Hotărârea nr. 29 din data de 19.02.2021 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2021
30 Hotărârea nr. 30 din data de 19.02.2021 privind repartizarea, in vederea inchirierii, a unui spatiu pentru organizarea si functionarea, in comun, a Biroului Parlamentar, catre domnul deputat - Avrămescu Gabriel-Ioan si domnul senator Pufu Vlad Mircea
31 Hotărârea nr. 31 din data de 19.02.2021 privind repartizarea, in vederea inchirierii, a unui spatiu pentru organizarea si functionarea Biroului Parlamentar, catre domnul deputat - Ungureanu Emanuel-Dumitru
32 Hotărârea nr. 32 din data de 19.02.2021 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei doamnei NEATA ANA
33 Hotărârea nr. 33 din data de 19.02.2021 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinata de existenta unui post vacant de membru
34 Hotărârea nr. 34 din data de 19.02.2021 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie. a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de select
35 Hotărârea nr. 35 din data de 19.02.2021 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchiderii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati
36 Hotărârea nr. 36 din data de 19.02.2021 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.6/2021 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind "colectarea separ
37 Hotărârea nr. 37 din data de 19.02.2021 privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul "Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau"
38 Hotărârea nr. 38 din data de 19.02.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlabuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau", cuprins pentru finantare in cadrul PNDL
39 Hotărârea nr. 39 din data de 19.02.2021 privind aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulatiei rutiere si pietonale in Municipiul Rm. Sarat si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
40 Hotărârea nr. 40 din data de 19.02.2021 privind desemnarea a trei consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 2 din 14