HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
141 Hotărârea nr. 141 din data de 30.06.2021 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C FERMIT S.A Rm.Sarat, sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in supraf totala de 1283 mp)
142 Hotărârea nr. 142 din data de 30.06.2021 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului-teren si constructie strada Costieni nr.88 aflat in administrarea Politiei Locale Rm.Sarat prin acordul partilor
143 Hotărârea nr. 143 din data de 30.06.2021 aprobarea Planului Urbanistic Zonal aferent pentru lucrarea "Construire service auto, vulcanizare, construire imprejmuire la strada Horia, la nr.cadastral 34783 si la CNCF Bucuresti", imobil situat in str Horia 1B
144 Hotărârea nr. 144 din data de 30.06.2021 aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu comercial si construire imprejmuire pe trei laturi (N,E,S)", la imobilul situat in str Horia 1C
145 Hotărârea nr. 145 din data de 30.06.2021 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
146 Hotărârea nr. 146 din data de 30.06.2021 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educaţie civica, social, protectia mediul
147 Hotărârea nr. 147 din data de 30.06.2021 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport)
148 Hotărârea nr 148 din data de 30.06.2021 privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "Buzau 2008" a comunei Valcelele, judetul Buzau
149 Hotărârea nr. 149 din data de 29.07.2021 privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Râmnicu Sărat, post-mortem, domnului IONESCU OCTAVIAN - FLORENTIN
150 Hotărârea nr. 150 din data de 29.07.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021
151 Hotărârea nr. 151 din data de 29.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat
152 Hotărârea nr. 152 din data de 29.07.2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat, burse aferent anului scolar 2020-2021
153 Hotărârea nr. 153 din data de 29.07.2021 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei persoane singure aflata in situatie de necesitate
154 Hotărârea nr. 154 din data de 29.07.2021 privind majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal "Octavian Mosescu" din Municipiul Rm.Sarat
155 Hotărârea nr. 155 din data de 29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat
156 Hotărârea nr. 156 din data de 29.07.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
157 Hotărârea nr. 157 din data de 29.07.2021 privind aprobarea oportunităţii vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil- cu destinaţia de locuinţă strada Toamnei (Aleea Smirdan), bloc 11C, scara B, etaj 4, apartament nr. 40, judeţul Buzău
158 Hotărârea nr. 158 din data de 29.07.2021 privind atribuirea de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat
159 Hotărârea nr. 159 din data de 29.07.2021 privind aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Adminstratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de sele
160 Hotărârea nr. 160 din data de 29.07.2021 prin care Actionarul unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat- Municipiul Rm.Sarat, ia act de raportul final al Comisiei de evaluare si negociere nr.640/09.06.2021 privind achizitia de pe piata libera a unui imobil cu des
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 8 din 14