HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
121 Hotărârea nr. 121 din data de 27.05.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Reabilitare si modernizare drumuri de int
122 Hotărârea nr. 122 din data de 27.05.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de iluminat public din Municipiul Rm.Sarat
123 Hotărârea nr. 123 din data de 27.05.2021 privind aprobarea schimbarii destinatiei unui spatiu in suprafata utila de 56,83 mp, in spatiu pentru organizarea si functionarea unui Birou Parlamentar
124 Hotărârea nr. 124 din data de 27.05.2021 privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu pentru organizarea si functionarea Biroului Parlamentar, catre domnul deputat - Nicolae Roman
125 Hotărârea nr. 125 din data de 27.05.2021 privind repartizarea, in vederea inchiderii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia - sediu partid politic, catre Partidul Neamul Romanesc - Organizatia Municipala Rm.Sarat
126 Hotărârea nr. 126 din data de 27.05.2021 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren in suprafata masurata de 4.271 mp, avand numarul cadastral 36280, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani, judetul Buzau, in doua loturi
127 Hotărârea nr. 127 din data de 27.05 2021 aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea "Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte - locuinte colective, la imobilul situat in strada Amurgului nr.2 (numarul cadastral 1994/2), Mun Rm.Sarat
128 Hotărârea nr. 128 din data de 27.05.2021 privind modificarea art.l din HCL nr.154/28.05.2020 privind reactualizarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Ramnicu Sarat
129 Hotărârea nr. 129 din data de 30.06.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedinta autoritatii deliberative din data de 30 iunie 2021
130 Hotărârea nr. 130 din data de 30.06.2021 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2021
131 Hotărârea nr. 131 din data de 30.06.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Consiliul de administratie al Muzeului Municipal "Octavian Mosescu" Rm.Sarat
132 Hotărârea nr. 132 din data de 30.06.2021 privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2020
133 Hotărârea nr. 133 din data de 30.06.2021 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei persoane singure aflata in situatie de necesitate
134 Hotărârea nr. 134 din data de 30.06.2021 privind repartizarea sumei de 595.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat
135 Hotărârea nr. 135 din data de 30.06.2021 privind completarea grilei de salarizare pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public ”Piete, targuri si Oboare” Rm. Sarat pentru anul 2021
136 Hotărârea nr. 136 din data de 30.06.2021 privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm. Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, S.C RER SUD S.A
137 Hotărârea nr. 137 din data de 30.06.2021 privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat si aprobarea unor noi taxe
138 Hotărârea nr. 138 din data de 30.06.2021 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Executie retea gaze naturale+ Bransament +P.R.M gaze naturale", a imobilului situat pe Fdt.Andreiasi nr.3
139 Hotărârea nr. 139 din data de 30.06.2021 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Executie retea gaze naturale + Bransament + P.R.M gaze naturale", a imobilului situat pe B-dul Eroilor nr.28A
140 Hotărârea nr. 140 din data de 30.06.2021 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in supraf tot de 999 mp)
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 7 din 14