PLANURI URBANISTICE ZONALE Imprimare Email
Pagina Start Stiri

 


16.02.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SERVICII, Str. Maior Nedelcu, Mun. Rm. Sărat, Jud. Buzău - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Aviz de inițiere - Vezi Certificat de urbanism - Vezi Memoriu general - Vezi Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate26.01.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anunțării intenției de elaborare a propunerii primei variante pentru documentația tehnica "Plan Urbanistic Zonal - construire restaurant (organizare de evenimente) + imprejmuire", în strada Balta Albă, nr. 58, Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată și a prevederilor Ordinului 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.   -  Anunț de Informare și Consultare - Aviz de oportunitate - Certificat de urbanism - Piese scrise - Piese desenate

25 08.2016 - Plan Urbanistic Zonal - construire service auto cu spațiu comercializare piese, în strada Păcii, nr. 90, Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț de informare și consultare publică și PUZ

23.06.2016 - PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU LUCRAREA "CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO" ÎN STRADA LALELELOR, NR. 46, MUN. RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU - RAPORT INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ - VEZI PUZ ŞI PLANURI
04.09.2014 - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSOLIDARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ + EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ + REPARAŢII ACOPERIŞ BENEFICIAR: CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR IFN – RÂMNICU SĂRAT  - Vezi PUZ şi Planuri  - Raport privind informarea şi consultarea publicului

 

 

 

 

 

14.08.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT (EXTRAVILAN), JUDEŢUL BUZĂU. BENEFICIAR: SC APOLLO ENERGY SRL, INVESTITOR: INNOVATIVE ENERGY CONCEPTS SRL - Vezi Memoriu General şi planuri - Vezi şi Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi şi Anunţ de Consultare şi Informare Publică

 

 

 

14.08.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRAVILAN MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT, B-DUL EROILOR , NR. 29 BIS, JUD. BUZĂU,CONSTRUCŢIE LOCUINŢĂ DE SERVICIU CU P+E(+D) NIVELE, BENEFICIAR: S.C. VALMAN TUR S.R.L., RM. SARAT - Vezi Memoriu General şi Plan de încadrare în zonă şi Plan de situaţie - Vezi şi Anunţ de Consultare şi Informare Publică

 

 

18.01.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL, CARTIER ANGHEL SALIGNY, STRADA BOGDAN VODĂ, NR.1, PARCELA 117, Municipiul RÂMNICU SĂRAT, Judetul BUZĂU - vezi şi Anunţ de informare şi consultare publică

 

 

01.04.2011  -  PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA REZIDENTIALĂ LOCUINȚE, STRADA DOMNEASCĂ, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZĂU

 

29.12.2011 - PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE, STRADA DRĂGĂICII, NR. 24, FAZA: MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

 

09.01.2012 - PLAN URBANISTIC DE DETALIU, CONSTRUIRE MAGAZIE DE DEPOZITAT MAŞINI UNELTE, STRADA BALTA ALBĂ, NR. 58, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

 

25.01.2012 - REGULAMENT LOCAL,de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului