Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.09.2021 - ora 15.00

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managementului desfasurat in perioada 2016-2021 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, stabilirea termenului pentru depunerea unui nou proiect de management si intocmirea caietului de obiective;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executie lucrari de amenajare doua locuri de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect -APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive (pozitia 1- 2 terenuri)”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect -APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021- domeniul sport;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat a necesitatii achizitionarii de catre societate a unei autovidanje in regim second-hand, avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui credit  pentru investitii in valoare de 400.000 lei pe o perioada de 5 ani, de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu Programul de investitii al societatii;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

11. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de distributie apa si bransamente pe strazile Maior Nedelcu, Gheorghe Munteanu Murgoci, Pitaresei si Grebanului, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 611,4 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele distributie de apa si bransamente pe strazile Aleea Stelelor-CT 202 si Intrarea Craitei –CT 807, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 342 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 212), strada Oltului nr.49, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura  unei cladiri  cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie-fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.350/05.03.2021, catre domnul Rosca Dragos, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Ion (actual Fus) Ramona Valentina;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil – cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Toamnei (Aleea Smirdan), bloc 11C, scara B, etaj 4, apartament nr. 40, județul Buzău, catre doamna Shabalin (fosta Marin) Paula-Rozalia;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil (teren si constructii) in suprafata de 200.551 mp, avand numarul cadastral 36389, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.21,  judetul Buzau, in patru loturi;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea privind „maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice”;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

17. Proiect de hotarare privind solicitarea de arondare a creselor « Mugurasii » si « Lumea Copilariei » din Municipiul Rm.Sarat, structuri apartinand Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat, la Gradinita cu Program Prelungit « Mugurasii », respectiv Gradinita cu Program Prelungit « Lumea Copilariei », unitati de invatamant prescolar cu program prelungit, cu personalitate juridica, din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

18. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

19. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

 

 

Alte probleme ale activitatii curente:


  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.08.2021-20.09.2021;

  2. Informare a Serviciului Impozite si Taxe Locale cu privire la calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale detinute in proprietate de persoanele fizice si persoanele juridice;

  3. Raportul Camerei de Conturi Buzau nr.900/06.08.2021 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.6/26.03.2019, transmis de catre S.C TUC S.A Rm. Sarat prin adresa nr.1064/14.09.2021;

  4. Hotararea nr.1/17.09.2021 a Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Rm.Sarat – aprobare a Planului de rezilienta al Spitalului Municipal Rm.Sarat;

  5. Informarea nr.18612/20.09.2021 a Biroului Monitorizarea si Indrumarea Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice referitoare la adresa nr.2227/09.09.2021 a Colegiului National “Alexandru Vlahuta” Rm.Sarat, respectiv adresa nr.1760/15.09.2021 a Liceului Tehnologic “Victor Frunza” Rm.Sarat;

  6. Adresa nr.11548/21.09.2021 a Institutiei Prefectului-Judetul Buzau, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.19459/23.09.2021, referitoare la memoriul transmis de catre Primarul Municipiului Rm.Sarat si consilierii locali din cadrul Consiliului Local Rm.Sarat referitor la eventuala decizie de reinchidere a Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru pacientii non-COVID.