Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 27.05.2021 - ora 15.00


 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul I al anului 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, situatiile financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2020), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2020 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune pentru exercitiul financiar 2020 al conducatorului (administratorului executiv) S.C ”PAZA SI PROTECTIE FORSE'' S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 lei, pentru asigurarea finantarii/ cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Rm.Sarat pentru persoanele care nu au încheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnica-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnica-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de iluminat public din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unui spatiu in suprafata utila de 56,83 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Costieni nr.106, judetul Buzau, spatiu apartinand fondului locativ al Unitatii Administrativ Teritoriale -Municipiul Rm.Sarat, in spatiu pentru organizarea si functionarea unui Birou Parlamentar, in conformitate cu prevederile din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu pentru organizarea si functionarea Biroului Parlamentar, in suprafata utila de 56,83 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Costieni nr.1 06, Judetul Buzau, precum si utilizarea in scop de acces a suprafetei de 15,98 mp (reprezentand 1/2 din suprafata utilizabila in comun cu celalalt spatiu) catre domnul deputat- Nicolae Roman;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia - sediu partid politic, in suprafata utila de 13,26 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr. 1, judetul Buzau, catre Partidul Neamul Romanesc- Organizatia Municipala Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren in suprafata masurata de 4.271 mp, avand numarul cadastral 36280, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani, judetul Buzau, in doua loturi;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ”Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte - locuinte colective) birouri) spatii comerciale si dotari pe teren proprietate'', la imobilul situat in strada Amurgului nr.2 (numarul cadastral 1994/2), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.154 /28.05.2020 privind reactualizarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Ramnicu Sarat.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar
Alte probleme ale activitatii curente:


1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.03.2021-19.05.2021;


2. Procesul verbal si hotararile AGA ADI "Buzau 2008" din data de 15.04.2021;


3. Raport cu privire la participarea la sedinta AGOA la S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau din data de 11.05.2021 al domnului Sbirnea Iulian