Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 22.04.2021 - ora 11.00

 


1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Primariei Municipiului Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Politiei Locale Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2021 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu»  Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu»  Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale «Corneliu Coposu» Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale ramurei de sport „ Fotbal amator si fotbal non amator”, ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Liga a III-a (seniori) a Federatiei Romane de Fotbal, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, pentru perioada in care echipa activeaza in aceasta liga;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


20. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


21. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare» Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


22. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare» Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


23. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


24. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


25. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


26. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


27. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


28. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


29. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


30. Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020 si a comisiei de contestatii;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


31. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


32. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


33. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


34. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


35. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2021-iulie 2021

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


Alte probleme ale activitatii curente:


1. Raport participare domnul Sbirnea Iulian la sedintele AGOA si AGEA la S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU din data de 30.03.2021;


2. Convocator privind convocarea AGA ADI Buzau 2008 si materialele sedintei din 15.04.2021;