Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

Sedința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 18.05.2020 - ora 11.00

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Analizei Cost Beneficiu - faza SF, pentru obiectivul de investitii (proiectul) "Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat"-CET Rm.S- in forma completata, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii (proiectul) "Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat"-CET Rm.S, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind modificarea Art.3 din HCL nr.326/24.12.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat"-CET Rm.S, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.331/07.05.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat urmare a necesitatii evidentierii sumelor reprezentand stimulentul de risc;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.1B – nr.cadastral 36390) – „Infiintare centru de zi in cadrul proiectului „Un pas spre comunitate" prin reabilitarea unei cladiri existente in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar