Imprimare Email
Anunțuri

 

 

 

Proiecte în dezbatere publică şi anunţuri - 2020


  Anunț public - U.A.T MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, titular al proiectului: "Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa) 0,99 Mwhe, 4 MWht in municipiul Ramnicu Sarat", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau - Vezi Anunț  Comunicat de presă - Casa Judeţeană de Pensii Buzău, aduce la cunostinţa persoanelor interesate din categoria pensionarilor, asiguraţilor sistemului de pensii în baza contractelor de muncă, a contractelor de asigurare ori a declaraţiilor de asigurare, precum si a angajatorilor, următoarele informaţii de interes public:
  Serviciile, informaţiile, prestaţiile de asigurări sociale dar si orice alt tip de solicitare, poate fi adresată Casei Judeţene de Pensii Buzău prin intermediul serviciilor electronice oferite de portalului www.cnpp.ro în urma înregistrării unui cont de utilizator - Vezi Comunicat de PresăAnunț public - Locuri de munca vacante - din ofertele transmise la AJOFM Buzau - Vezi ofertaAnunț public - "Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricaror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice" - Vezi Anunț scanatAnunț public - Lansarea proiectului cu titlul ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Râmnicu Sărat - Cod SIPOCA 781 - Vezi AnunțAnunț de presă - Lansarea proiectului „Creşterea mobilităţii urbane prin investiţii cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES" - Vezi AnunțAnunț public - "U.A.T. RÂMNICU SĂRAT, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str.Nicolae Bălcescu, nr. 1, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul: ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT" propus a fi amplasat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Murelor, str. Oilor, str. Cloşca, judeţul Buzău" - Vezi Anunț27.07.2020 - Anunț privind rezultatul final al procedurii de evaluare si selectie anexa 1 HCL nr.175/30.06.2020 pentru incheierea unui Acord de parteneriat cu entitati publice sau de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare pentru proiectul ce DEZVOLTARE LOCALA IN CADRUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT PRIN REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA u in cadrul Programului Opertional Capital Uman 2014-2020 POCU / GAL.SUS.RAMNICUL/2020 /5/2/5.1 Sesiunea 2, iunie 2020 - Vezi AnunțAnunț întrerupere alimentare cu energie electrică - S.D.E.E. Buzău - Vezi AnunțAnunț selecție parteneri - Primaria Municipiului Râmnicu Sărat lansează pentru perioada 01.07.2020 - 06.07.2020, anunţ de selecţie parteneri cu entităţi publice sau de drept privat, in vederea depunerii fişei de proiect "Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Rimnicu Sărat prin reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială", în cadrul Apelului POCU/GAL.SUS.RAMNICUU2020/5/2/5.1 Sesiunea 2, iunie 2020, lansat de GAL Sus Râmnicul pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Sărat, in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiţii 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul specific 5.1: ,,Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri / operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - Vezi Anunț forma scurtă - Vezi Anunț complet - Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3 - Anexa 4 - Anexa 5 - Anexa 6 - Anexa 7 - Erata nr. 1 

21.07.2020 - Vezi Rezultat Procedură de selecție29.06.2020 - Raport privind activitatea desfasurata de catre intreprinderile publice aflate sub autoritatea unitatii administrativ teritoriala Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2019 - Descarcă Raport09.04.2020 - Anunț de presă - Lansarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat” - Vezi AnunțProgramul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2020 - Vezi Program19.03.2020 - Anunț public - S.C. MUNTENIA MANAGEMENT SERVICES S.R.L., titular al proiectului "Construire spaţiu pentru activităţi de comerţ şi servicii: centru de consultanţă pentru afaceri şi management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a soft-ului la comandă (CAEN 6201)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Buzău - Vezi Anunț17.03.2020 - Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial a Decretului nr.195/ 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, care la art. 50 stipulează că : "Art. 50 - Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane. inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare." Propunem ca pe perioada celor 30 de zile, ca programul la Punctul de lucru cu publicul din Primăria municipiului Râmnicu Sărat si compartimentul Registratura să se efectueză în intervalul orar 8,00-12,00, tocmai în scopul limitării contactului direct între persoane şi obiecte care pot transmite virusul COVID 19 si alti agenţi patogeni - Vezi Anunț
11.03.2020 - Anunț public - S.C. MUNTENIA MANAGEMENT SERVICES S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire spaţiu pentru activităţi de comerţ şi servicii: centru de consultanţă pentru afaceri şi management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a soft-ului la comandă (CAEN 6201)", propus a fi amplasat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Matei Basarab, nr. 7, judeţul Buzău - Vezi Anunț28.02.2020 - Anunț Instituția Prefectului - Județul Buzău - Informarea populației cu privire la coronavirus - Vezi Informare