Imprimare Email
Urbanism 2020

 

 

 

 

PLANURI URBANISTICE ZONALE - 2020

 

 

 

 

24.09.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, intimneaza publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului" propusa de initiatorul SC Fieraria Ramniceana SRL pentru imobilul nr. cadastral 36962 situat in Sos Brailei, Km 3, extravilan municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese Desenate24.09.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu. nr. 1, informeaza publicul cu privire Ia elaborarea variantei finale care respecta/include observatiile avizelor obtinute pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism - amenajare parc/zone verzi in cartier Alecu Bagdat" pentru imobilul teren situat in strada George Topârceanu, nr. 5 Bis (nr. cadastral 36565), municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese Desenate22.09.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism ”Plan de Urbanism Zonal - Extindere spațiu comercial” propusa de initiatorii Simion Gheorghe si Simion Iordana pentru terenul situat in strada Victoriei, bl. 23C - lot 1. parter, (nr. cadastral 15404), municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese Desenate11.08.2020 - Raport privind dezbaterea publica de informare si consultare publica din data 10.08.2020, ora 14.00 privitoare la intentia de elaborare a propunerii de Plan Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru lucrarea "Plan Urbanistic Zonal Construire spalatorie auto self service, imprejmuire si utilitati" pentru imobilul situat in B-dul Eroilor, nr. 64, (nr. cadastral 36872), municipiul Ramnicu Sarat - faza propunere documentatie de urbanism - Vezi Raport - Vezi Proces verbal ședință15.07.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Construire spalatorie auto self service, imprejmuire si utilitati,, propusa de initiatorii Papuc Ionut si Papuc Livia Marilena pentru imobilul proprietate situat in B-dul Eroilor, nr. 64, (nr. cadastral 36872), municipiul Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata si a prevederilor Ordinului 2701/201 o privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese desenate18.06.2020 - Raport privind informarea si consultarea publicului in vederea anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism: "Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism - amenajare parc/zone verzi in cartier Alecu Bagdat" pentru imobilul teren situat in strada George Topârceanu, nr. 5 Bis (nr. cadastral 36565) - faza elaborare propuneri - Vezi Raport25.05.2020 - Anunț de informare și consultare publică  - Primaria municipiului Ramnicu-Sarat cu sediul in str. N. Balcescu. nr. 1. informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de urbanism - amenajare parc/zone verzi în cartier Alecu Bagdat” - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese desenate25.05.2020 - Raport privind dezbaterea publică de informare și consultare publică din data de 22.05.2020 ora 11, privitoare la intenția de elaborare a propunerii de "Plan urbanistic zonal - Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte - locuinte colective, birouri, spatii comerciale și dotări pe teren proprietate" propusa de SC NOUA TEI COM SRL pentru imobilul proprietate situat in strada Amurgului, nr. 2 (nr. cadastral 1994/2), municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Raport25.05.2020 - Proces verbal ședința de dezbatere publică din data de 22.05.2020 ora 11, de informare și consultare publică privitoare la intenția de elaborare a propunerii de "Plan urbanistic zonal - Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte - locuinte colective, birouri, spatii comerciale și dotări pe teren proprietate" propusa de SC NOUA TEI COM SRL pentru imobilul proprietate situat in strada Amurgului, nr. 2 (nr. cadastral 1994/2), municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Proces verbal27.04.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism "Plan urbanistic zonal - Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte - locuinte colective, birouri, spatii comerciale și dotări pe teren proprietate" propusa de SC NOUA TEI COM SRL pentru imobilul proprietate situat in strada Amurgului, nr. 2 (nr. cadastral 1994/2), municipiul Ramnicu Sarat, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata si a prevederilor Ordinului 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese desenate09.03.2020 - Raport privind informarea si consultarea publicului in vederea aprobarii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Infiintare centru de zi in cadrul proiectului Un pas spre comunitate" pentru imobilul nr. cadastral 36390, Sos Podgoriei, nr. 1 B, municipiul Ramnicu Sarat - faza finala si avizarea - Vezi Raport28.02.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea variantei finale care respecta/include observatiile avizelor obtinute pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Infiintare centru de zi in cadrul proiectului Un pas spre comunitate" pentru imobilul nr. cadastral 36390, Sos Podgoriei, nr. 1B, municipiul Ramnicu Sarat - initiator Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata si a prevederilor Ordinului 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de inl(mnarc si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese desenate
24.02.2020 - Raport privind informarea si consultarea publicului in vederea anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal: "Infiintare centru de zi in cadrul proiectului Un pas spre comunitate" pentru imobilul nr. cadastral 36390, Sos Podgoriei, nr. 1 B, municipiul Ramnicu Sarat - faza elaborare propuneri - Vezi Raport27.01.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii obiectivului "Înființare centru de zi în cadrul proiectului Un Pas spre Comunitate" pentru imobilul nr. cadastral 36390, Sos Podgoriei, nr.1B, municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț - Vezi Piese scrise - Vezi Piese Desenate27.01.2020 - Raport privind informarea si consultarea publicului in vederea aprobarii documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Soseaua Podgoriei nr. 16 (nr. cad. 31959) si Strada Focsani, nr. 21 (nr. cad. 36389) - locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi" - faza finala si avizarea - Vezi Raport17.01.2020 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu. nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea variantei finale care respecta/include observatiile avizelor obtinute pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Str.Șoseaua Podgoriei nr. 16 (nr. cad. 31959) și Strada Focșani, nr. 21 (nr. cad. 36389) - locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii instituții publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa școala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi'' - initiator Municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Vezi PUZ (varianta finala) - Vezi Avize - Vezi foto panouri