Imprimare Email
MONITORUL OFICIAL LOCAL - Alte documente

 

 

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum și obiecțiile cu privire la legalitate efectuate în scris


Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor de Consiliu Local și dispozițiilor primarului - numai pentru cele cu caracter normativ


Informare prealabilă asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute


Informare prealabilă asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ


Minute încheiate ca urmare a unor ședințe de dezbatere publică


Procese verbale ale ședințelor de Consiliu Local


Publicații de căsătorii


Anunțuri 

 

 

Legea 544/2001 - liberul acces la informatiile de interes public

 

 

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala

 

 

Declarații de avere

 

 

Audiențe conducere


Organigrama și stat de funcții