Posturi vacante şi concursuri de promovare în grad, concursuri de proiecte de management şi rezultate evaluare management instituţii de cultură - 2019 Imprimare Email
Resurse Umane

 

 

Documente necesare pentru Dosarul de concurs:

 

Formular de înscriere  Declarație pe propria răspundere  Model adeverință de vechime 
 


29.11.2019 - Anunț - În perioada de 14-16 ianuarie 2020 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante: - auditor, clasa 1, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Audit Public lntern - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat – Vezi Anunț21.11.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 21.11.2019 la examenul de organizat pentru promovare intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat21.11.2019 - Rezultatul probei scrise la examenul de organizat in data de 21.11.2019 pentru promovare intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat14.11.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat14.11.2019 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 12.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare a Implementarii Proiectelor Educationale - Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat12.11.2019 - Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Programe cu Finantare Externa - Biroul Programe cu Finantare Externa si Achizitii Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat12.11.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 12.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Programe cu Finantare Externa - Biroul Programe cu Finantare Externa si Achizitii Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat07.11.2019 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 05.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare a Implementarii Proiectelor Educationale - Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat05.11.2019 - Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare a Implementarii Proiectelor Educationale - Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat05.11.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 05.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din Compartimentul Monitorizare a Implementarii Proiectelor Educationale - Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat04.11.2019 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 04.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat31.10.2019 - Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat29.10.2019 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 23.10.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contabilitate - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat28.10.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional superior- Compartimentul Programe cu Finantare Externa- Biroul Programe cu Finantare Externa si Achizitii Publice- Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat
28.10.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 28.10.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat25.10.2019 - Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Compartimentului BugetServiciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat23.10.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 23.10.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contabilitate - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat22.10.2019 - Anunț - În data de 21 noiembrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru promovarea intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie22.10.2019 - Anunț - În perioada de 26 noiembrie - 28 noiembrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei functii publice de conducere vacanta: - Arhitect sef in cadrul Arhitectului sef -  Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie22.10.2019 - Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Stare Civila - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat21.10.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Monitorizare a Implementari Proiectelor Educationale - Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat18.10.2019 - Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Stare Civila - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat17.10.2019 - Rezultatul reanalizarii lucrarii scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Stare Civila - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat15.10.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 15.10.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Stare Civila - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Personelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat14.10.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Personelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat14.10.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 14.10.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Spatiu Locativ - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat10.10.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Spatiu Locativ - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat 10.10.2019 - Vezi Rezultat08.10.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Contabilitate - Serviciul Buget Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat07.10.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea a unor functii publice de executie, vacante din cadrul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultate07.10.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Stare Civila - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat01.10.2019 - Anunț - In perioada de 12 - 14 noiembrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante: - consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Programe cu Finantare Externa - Biroul Programe cu Finantare Extema si Achizitii Publice - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie25.09.2019 - Anunț - In perioada de 05-07 noiembrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante: - consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Monitorizare a Implementarii Proiectelor Educationale Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie24.09.2019 - Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor contractuale, de executie, vacante de consilier, grad debutant, de consilier, grad II si de consilier gradul I in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor fmantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat20.09.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 20.09.2019 concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor contractuale, de executie, vacante de consilier, grad debutant, de consilier, grad II si de consilier gradul I in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat17.09.2019 - Anunț - In perioada de 28 octombrie - 30 octombrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacanta: - consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie17.09.2019 - Rezultatul probei scrise din data de 17.09.2019 a concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor contractuale, de executie, vacante de consilier, grad debutant, de consilier, grad II si de consilier gradul I in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat13.09.2019 - Anunț - ln perioada de 23-25 octombrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante: - consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contabilitate - Serviciul Buget - Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie11.09.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor contractuale, de executie, vacante de consilier, grad debutant, de consilier, grad II si de consilier gradul I in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat11.09.2019 - Anunț - In perioada 15 - 17 octombrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacanta: - consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Stare Civila - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie
09.09.2019 - Anunț - In data de 10 octombrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante: - Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Investitii - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat; - Consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Tehnic- Biroul Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat; - Consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Spatiu Locativ - Serviciul Urbanism - Arhitect sef - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie23.08.2019 - Anunț - În perioada de 17-20 septembrie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale, de executie, vacante: un post de consilier, grad debutant, doua posturi de consilier, gradul II, un post de consilier gradul I in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor fmantate din fonduri externe nerambursabile. Ocuparea posturilor este pentru o perioada de un an cu posibilitatea prelungirii contractului individual de munca pana la finalizarea implementarii proiectelor cu finantare nerambursabila - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie
13.08.2019 - Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacante, de consilier, grad debutant, in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat09.08.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 09.08.2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale, de executie, vacanta de consilier, grad debutant, in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat06.08.2019 - Rezultatul probei scrise din data de 06.08.2019 a concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale, de executie, vacanta de consilier, grad debutant, in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat30.07.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor contractuale, de executie, vacante de consilier, grad debutant, de consilier, grad II si de consilier gradul I in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile - Vezi Rezultat
12.07.2019 - Anunț - În perioada de 06 - 09 august 2019 la sediul Primariei municipiului Râmnicu Sărat are loc organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale, de executie, vacante: consilier, grad debutant, consilier, grad II, consilier grad I in cadrul Primariei municipiului Ramnicu Sarat - Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. Ocuparea posturilor este pentru o perioada de un an cu posibilitatea prelungirii contractului individual de munca pana la fmalizarea implementarii proiectelor cu finantare nerambursabila - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie03.06.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Personelor Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat17.05.2019 - Rezultatul final la examenul organizat pentru promovare in funcția publică de conducere de șef birou - Biroul Informare și Relații Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Rezultat16.05.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 16.05.2019 la concursul organizat pentru promovare in functia publica de conducere de sef birou - Biroul Informare si Relatii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat16.05.2019 - Rezultatul probei scrise la examenul de organizat in data de 16.05.2019 pentru promovare in functia publica de conducere de sef birou - Biroul Informare si Relatii Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat15.05.2019 - Rezultatul final la concursul organizat pentru promovare intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat14.05.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 14.05.2019 la concursul organizat pentru promovare intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat14.05.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 14.05.2019 pentru promovare intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat09.05.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de pentru promovarea in funcția publica, de conducere vacanta, de șef birou - Biroul Informare și Relații - Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat09.05.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare intr-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Rezultat08.05.2019 - Anunț - În perioada de 10 iunie - 14 iunie 2019 la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea urmatoarei funcții publice de execuție vacantă:

    - consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Râmnicu Sărat - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț, dosar de concurs și bibliografie12.04.2019 - Anunț - În perioada 14 - 16 mai 2019 la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat are loc organizarea si desfaşurarea concursului pentru promovarea într-un grad profesional imediat superior a functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț09.04.2019 - Anunț - În perioada de 16 - 21 mai 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului de promovare pentru ocuparea urmatoarei functii publice de conducere vacanta de sef birou - Biroul Informare si Relatii Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț03.04.2019 - Rezultatul final la concursul organizat in data de 02.04.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă02.04.2019 - Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Buget - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă02.04.2019 - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 02.04.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă26.03.2019 - Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacante, de casier, treapta I in cadrul Compartimentului Contabilitate - Serviciul Buget - Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă25.03.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 25.03.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacante, de casier, treapta I in cadrul Compartimentului Contabilitate - Serviciul Buget - Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă22.03.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta de consilier, clasa I grad profesional superior - Compartimentului Buget - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat - Descarcă


20.03.2019 - Rezultatul probei scrise din data de 20.03.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacante, de CASIER treapta I, la Compartimentul Contabilitate - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă14.03.2019 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacante, de CASIER treapta I, la Compartimentul Contabilitate - Serviciul Buget-Contabilitate Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă14.03.2019 - Rezultatul probei scrise din data de 14.03.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale, vacante de referent treapta IA - Compartimentul Registrul Agricol - Biroul Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricol - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Descarcă14.03.2019 - Rezultatul probei sustinerea raportului de activitate al managerului (director) al Muzeului Municipal Ramnicu Sarat din data 14.03.2019 (evaluare anuala) - Descarcă14.03.2019 - Rezultatul probei analiza raportului de activitate al managerului (director) Muzeului Municipal Ramnicu Sarat din data 14.03.2019 (evaluare anuala) - Descarcă13.03.2019 - Rezultatul probei sustinerea raportului de activitate al managerului (director) Centrului Cultural Municipal "Florica Cristoforeanu" Ramnicu Sarat din data 13.03.2019 (evaluare anuala) - Descarcă13.03.2019 - Rezultatul probei analiza raportului de activitate al managerului (director) Centrului Cultural Municipal "Florica Cristoforeanu" Ramnicu Sarat din data 13.03.2019 (evaluare anuala) - Descarcă13.03.2019 - Rezultatul probei sustinerea raportului de activitate al managerului (director) Bibliotecii Municipale "Corneliu Coposu" Ramnicu Sarat din data 13.03.2019 (evaluare anuala) - Descarcă13.03.2019 - Rezultatul probei analiza raportului de activitate al managerului (director): Bibliotecii Municipale "Corneliu Coposu" Ramnicu Sarat din data 13.03.2019 (evaluare anuala) - Descarcă07.03.2019 - Anunț - Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale, de execuţie, vacantă, de referent, treapta IA la Compartimentul Registrul Agricol - Birou Contencios Administrativ, Juridic şi Registrul Agricol - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț01.03.2019 - Anunț - În perioada de 02 aprilie - 08 aprilie 2019 la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat are loc organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Buget - Serviciul Buget - Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț26.02.2019 - Anunț - În perioada 20 martie - 25 martie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale, de executie, vacanta, de casier, treapta I, la Compartimentul Contabilitate - Serviciul Buget-Contabilitate - Directia Economica - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț, Dosar de concurs, Bibliografie20.02.2019 - Anunț - În perioada de 14 martie - 19 martie 2019 la sediul Primariei municipiului Ramnicu Sarat are loc organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale, de executie, vacanta, de referent, treapta IA la Compartimentul Registrul Agricol Biroul Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricoal - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț - Dosar de concurs - Bibliografie16.01.2019 - Rezultatul probei interviului din data de 16.01.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacante, de sofer - Compartimentul Evidenta Persoanelor - Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor - Vezi Rezultat11.01.2019 - Rezultatul probei practice la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie, vacanta, de de sofer I in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor - Vezi Rezultat10.01.2019 - Rezultatul recorectarii lucrarii scrise din data de 08.01.2019 la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie de sofer, treapta I - Compartimentul Evidenta Persoanelor - Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor - Vezi Rezultat08.01.2019 - Rezultatul probei scrise din data de 08.01.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale, vacante de sofer I - Compartimentul Evidenta Persoanelor - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Râmnicu Sarat 08.01.2019 - Vezi Rezultat