Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2018

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.06.2018 - ora 12.00

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data 09.07.2018, ora 12.00 (sau 10.07.2018, ora 12.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ interes informativ";

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Pruteanu Elena Sabina2. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 09.07.2018, ora 12.00 (sau în data de 10.07.2018, ora 12.00 - dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11980/05.06.2018;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Pruteanu Elena Sabina3. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 09.07.2018, ora 12.00 (sau 10.07.2018, ora 12.00 - daca e cazul), punctul nr. 2 înscris peordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana - Şef Serviciu Juridic şi Executări Silite ca să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor în Registrul Comerţului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 11980/05.06.2018;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Pruteanu Elena Sabina4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Bibliotecii Municipale ”Corneliu Coposu Rm. Sarat pentru anul 2018;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Horohai Georgiana Marilena - Sef Birou5. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - ec. Forțu Macovei - director economic si ec. Popescu Mihaela - director DAS Rm. Sarat6. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea Protocolului de Colaborare intre Academia de Studii Economice din Bucuresti in parteneriat cu societatea comerciala CCDL Events and Training S.R.L si Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Rm. Sarat, in vederea colaborarii pe probleme de interes comun si acordarea sprijinului reciproc si dezvoltarii relatiilor reciproce, cu privire la derularea proiectului ”Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor intreprinzatori, sustinerea angajarii durabile si a antreprenoriatului social in cadrul regiunii Sud-Est - SE - Social - Biz” cod proiect POCU/82/3/7 / 105333;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Sef Birou7. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr.14266/27.06.2016, avand ca obiect preluarea in concesiune a suprafetei de teren de 30,78 mp (31 mp mp intabulat) cu destinatia extindere spatiu comercial existent, ca urmare a pierderii valabilitatii concesionarii si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra suprafetei de teren de 31 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm. Sarat, teren situat in Municipiul Rm. Sarat, strada Victoriei, bloc 23C - lotul 1, judetul Buzau, in vederea extinderii spatiului comercial existent, proprietate a domnului Simion Gheorghe, catre acest solicitant;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Sef Serviciu8. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) al Consiliului de administratie la S. C Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sarat, urmare a vacantarii acestui post, si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Șef Birou și Ioniță Mihaela consilier


9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala a membrilor Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat, a scrisorii de asteptari, a draftului contractului de mandat, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Adminstratie, precum si a matricei Consiliului de Administratie la societatea mai sus mentionata;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - Ionita Mihaela - consilier10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala a membrilor Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm. Sarat;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - Ionita Mihaela - consilier11. Proiect de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C PROTECTIE FORSE '' S.R.L Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Șef Birou și Ioniță Mihaela consilier12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, apartinand fondului locativ (public/privat) al Municipiului Rm. Sarat

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Elena Sabina și ing. Teodorescu Dragoș - Șef Serviciu
13. Alte probleme ale activitatii curente

 

1. Raport privind petitiile adresate Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in perioada 23.05.2018 - 21.06.2018.

 

2. Proces-verbal al sedintei AGA ADI "Buzau 2008" din data de 31.05.2018 si hotararile adoptate in cadrul sedintei.