PLANURI URBANISTICE ZONALE Imprimare Email
Urbanism 2017

 06.12.2017 - Raport privind informarea si consultarea publicului in vederea anuntarii intentiei de elaborare a propunerii Plan Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru lucrarea "Construire magazie parter depozitare piese de schimb utilaje agricole- constructie provizorie si imprejmuire pe trei laturi" in str. Constitutiei, nr. 18, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - faza elaborare propuneri - Vezi Raport

28.11.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu-Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii de Plan Urbanistic de Detaliu (P. U.D.) pentru documentatia tehnica "Construire si inchidere balcon cu acces din exterior - spatiu comercial" in str. Toamnei, bl. 8D, sc. A, ap.1, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - Vezi Anunț - Vezi piese scrise - Vezi piese desenate - Vezi Raport privind informarea și consultarea publicului, faza elaborare propuneri

20.11.2017 - Raport, privind informarea si consultarea publicului in vederea anuntarii intentiei de elaborare a propunerii Plan Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru lucrarea "Construire extindere la cladire existenta cu spatii tehnologice pentru primire-expediere marfa si imprejmuire teren, amenajare spatii parcare, acces principal si executie imprejmuire teren", in str. Mica, nr. 1 bis, municipiul Ramnicu Sarat,judetul Buzau faza elaborare propuneri - Vezi Raport

08.11.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primatia municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntmii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia tehnica «Construire magazie parter depozitare piese schimb utilaje agricole - constructie provizorie si imprejmuire pe trei laturi» in str. Constitutiei, nr. 18, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - Vezi Anunț - Vezi piese desenate - Vezi piese scrise

24.10.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia tehnica «Construire extindere la cladire existenta cu spatii tehnologice pentru primire - expediere marfa si imprejmuire teren, amenajare spatii parcare, acces principal si executie imprejmuire teren» in str. Mica, nr. 1 bis - cart. Balta Alba, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau - Vezi Anunț - Vezi piese scrise - Vezi piese desenate

29.09.2017 - Raport privind informarea si consultarea publicului in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru lucrarea "Plan Urbanistic Zonal locuinte pentru tineri, 12 apartamente destinate inchirierii specialistilor din sanatate", in strada Pacii, nr. 9bis, municipiul Ramnicu Sarat, faza finala si avizarea - Vezi Raport

29.09.2017 - Minuta sedintei de lucru din 18.09.2017, ora 14.00 privind dezbaterea publica de informare si consultare a publicului in vederea aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru lucrarea "Plan Urbanistic Zonal-locuinte pentru tineri, 12 apartamente destinate inchirierii specialistilor din sanatate", in strada Pacii, nr. 9bis, municipiul Ramnicu Sarat, faza finala si avizarea - Vezi Minuta

22.09.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primaria Municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea variantei finale care include observatiile avizelor pentru documentatia tehnica «Plan Urbanistic Zonal - extindere si modificare constructie CI anexa cu destinatia propusa de restaurant (organizare de evenimente) + imprejmuire», in strada Balta Alba, nr. 58, Municipiul Ramnicu Sarat - initiator SC RADIN COM SRL - Vezi Anunț - Vezi Certificat de Urbanism și Avize, PUZ, foto panou amplasament și plan situație propusă


07.09.2017 - Primaria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Balcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la elaborarea variantei finale care include conditiile din avizele obtinute pentru documentatia tehnica "Plan Urbanistic Zonal - locuinte pentru tineri, 12 apartamente destinate inchirierii specialistilor din sănătate", în strada Păcii, nr. 9 bis, Municipiul Râmnicu Sarat - Vezi Anunț informare publică - Vezi Avize și planuri


01.09.2017 - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea variantei finale care include observatiile avizelor pentru documentatia tehnica "Plan Urbanistic Zonal - construire spalatorie auto self service", in strada Horia, nr. 9, municipiul Ramnicu Sarat - Vezi Anunț de Informare și Consultare Publică - Vezi Avize, planuri și foto panou identificare

01.09.2017 - Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu sediul in str. N. Balcescu, nr. 1, informeaza publicul cu privire la elaborarea variantei finale care include observatiile avizelor pentru documentatia tehnica "Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism - Fdt. Independentei, nr. 1, municipiul Ramnicu Sarat" ce are ca obiectiv "extindere parter la constructie existenta Ci pentru spatii cu functiuni complementare zonei de locuit, anexa cabinet stomatologic" - Vezi Anunț de Informare și Consultare Publică - Vezi Avize, planuri și foto panou identificare

31.07.2017 - Proces verbal de afișare în vederea consultării a Minutei dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construcție locuință P+E" în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Bisoca nr. 25, jud. Buzău - Vezi Proces Verbal - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal finalizare procedură aducere la cunoștință proiect PUZ

21.07.2017 - ANUNȚ DE CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ - A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT, PENTRU LUCRAREA "CONSTRUIRE LOl;UINŢĂ P+E" ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, STRADA BISOCA NR. 25, JUDEŢUL BUZĂU - Vezi Anunț de consultare și dezbatere publică - Vezi PUZ str. Bisoca nr. 25 cu documentația de avizare și planșe


19.07.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria municipiului Ramnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia în etapa anunțării intenției de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia tehnica "Plan Urbanistic Zonal - extindere parter la construcție existenta CI pentru spații cu functiuni complementare zonei de locuit, anexa cabinet stomatologic", Fdt. Independenței, nr. 1 - Vezi Anunț - Vezi Aviz de oportunitate - Vezi Certificat de urbanism - Vezi piese desenate - Vezi Raport privind informarea și consultarea publicului

26.06.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Balcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia tehnica "Plan Urbanistic Zonal - construire spalatorie auto self service", în strada Horia, nr. 9, municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț - Vezi Regulament de urbanism - Vezi Plan de reglementări urbanistice - Vezi raport informare


25.05.2017 - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL NECESAR REALIZĂRII UNEI ZONE CU 12 APARTAMENTE PENTRU TINERII SPECIALIŞTI ÎN SĂNĂTATE, DESTINATE ÎNCHIRIERII, DIN STR. PĂCII NR.9, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU - Vezi Anunț de Informare și Consultare Publică - Vezi raport de Informare și Consultare publică - propuneriVezi Certificat de Urbanism - Vezi PUZ

14.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI SERVICII, Str. Maior Nedelcu, Mun. Rm. Sărat, Jud. BuzăuAnunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

10.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA BISOCA, NUMAR 25, MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

08.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SERVICE AUTO CU SPATIU COMERCIALIZARE PIESE, Str. Păcii, Mun. Rm. Sărat, jud. Buzău - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General - Vezi Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

16.02.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SERVICII, Str. Maior Nedelcu, Mun. Rm. Sărat, Jud. Buzău - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Aviz de inițiere - Vezi Certificat de urbanism - Vezi Memoriu general - Vezi Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate26.01.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anunțării intenției de elaborare a propunerii primei variante pentru documentația tehnica "Plan Urbanistic Zonal - construire restaurant (organizare de evenimente) + imprejmuire", în strada Balta Albă, nr. 58, Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată și a prevederilor Ordinului 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.   -  Anunț de Informare și Consultare - Aviz de oportunitate - Certificat de urbanism - Piese scrise - Piese desenate

25 08.2016 - Plan Urbanistic Zonal - construire service auto cu spațiu comercializare piese, în strada Păcii, nr. 90, Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț de informare și consultare publică și PUZ

23.06.2016 - PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU LUCRAREA "CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO" ÎN STRADA LALELELOR, NR. 46, MUN. RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU - RAPORT INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ - VEZI PUZ ŞI PLANURI
04.09.2014 - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSOLIDARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ + EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ + REPARAŢII ACOPERIŞ BENEFICIAR: CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR IFN – RÂMNICU SĂRAT  - Vezi PUZ şi Planuri  - Raport privind informarea şi consultarea publicului

 

 

 

 

 

14.08.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT (EXTRAVILAN), JUDEŢUL BUZĂU. BENEFICIAR: SC APOLLO ENERGY SRL, INVESTITOR: INNOVATIVE ENERGY CONCEPTS SRL - Vezi Memoriu General şi planuri - Vezi şi Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi şi Anunţ de Consultare şi Informare Publică

 

 

 

14.08.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRAVILAN MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT, B-DUL EROILOR , NR. 29 BIS, JUD. BUZĂU,CONSTRUCŢIE LOCUINŢĂ DE SERVICIU CU P+E(+D) NIVELE, BENEFICIAR: S.C. VALMAN TUR S.R.L., RM. SARAT - Vezi Memoriu General şi Plan de încadrare în zonă şi Plan de situaţie - Vezi şi Anunţ de Consultare şi Informare Publică

 

 

18.01.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL, CARTIER ANGHEL SALIGNY, STRADA BOGDAN VODĂ, NR.1, PARCELA 117, Municipiul RÂMNICU SĂRAT, Judetul BUZĂU - vezi şi Anunţ de informare şi consultare publică

 

 

01.04.2011  -  PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA REZIDENTIALĂ LOCUINȚE, STRADA DOMNEASCĂ, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZĂU

 

29.12.2011 - PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE, STRADA DRĂGĂICII, NR. 24, FAZA: MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

 

09.01.2012 - PLAN URBANISTIC DE DETALIU, CONSTRUIRE MAGAZIE DE DEPOZITAT MAŞINI UNELTE, STRADA BALTA ALBĂ, NR. 58, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

 

25.01.2012 - REGULAMENT LOCAL,de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului