Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2017

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 11.12.2017 - ora 15

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Sărat conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2017, burse aferente anului scolar 2016-2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin Primar

- prezintă - ec. Tablet Anisoara - Șef Serviciu, ec. Manea Simona - consilier, ing. Sbîrnea Iulian - Șef Birou și Monea Alina - consilier
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tablet Anisoara – Șef Serviciu și ec. Manea Simona - consilier
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.261/31.08.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitare/Restaurare Colegiul National "Alexandru Vlahuta" Râmnicu Sărat", cuprins pentru finantare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala

2017-2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Manea Simona - consilier și Ghiță Claudia - consilier
4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL nr. 208/ 17.07.2017 privind aprobarea proiectului "Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Rimnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea'' și a cheltuielilor legate de proiect;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Manea Simona - consilier și Burlacu Gheorghe - consilier
5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragos Daniel - Șef Serviciu
Ordine de suplimentară a ședinței de lucru extraordinară din data de 11.12.2017
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm. Sarat pe anul 2017