Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2017

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 10.10.2017 - ora 11
1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Rm. Sarat cu persoane juridice de drept public sau privat, cu persoane fizice, cu organizatii neguvemamentale si cu alti parteneri sociali in vederea infiintarii Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Sus Râmnicul" pentru realizarea in comun a proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala si infiintarea unui Grup de Actiune Locala la nivelul Municipiului Rm.Sarat", proiect finantat in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 5-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) in orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului de Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii", cod de proiect MySMIS 114204;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si Botocan Andreea - consilier
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Serviciului Public de Asistenta Sociala Rm. Sarat cu persoane juridice de drept public sau privat, cu persoane fizice, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali in vederea infiintarii Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Sus Râmnicul" pentru realizarea in comun a proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala si infiintarea unui Grup de Actiune Locala la nivelul Municipiului Rm. Sarat", proiect finantat in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 5-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) in orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului de Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii", cod de proiect MySMIS 114204;

 

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si Botocan Andreea - consilier
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm. Sarat cu persoane juridice de drept public sau privat, cu persoane fizice, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali in vederea infiintarii Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Sus Râmnicul" pentru realizarea in comun a proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala si infiintarea unui Grup de Actiune Locala la nivelul Municipiului Rm.Sarat", proiect finantat in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 5-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) in orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului de Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii", cod de proiect MySMIS 114204;

 

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si Botocan Andreea - consilier
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat cu persoane juridice de drept public sau privat, cu persoane fizice, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali in vederea infiintarii Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Sus Râmnicul" pentru realizarea in comun a proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala si infiintarea unui Grup de Actiune Locala la nivelul Municipiului Rm.Sarat", proiect finantat in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 5-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) in orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, prin implementarea de masuri integrate in contextual mecanismului de Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii", cod de proiect MySMIS 114204;

 

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si Botocan Andreea - consilier
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Sus Râmnicul" precum si a Actului Constitutiv si Statutului acesteia;

 

- inițiator - Cîrjan SorinValentin - Primar

 

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si Botocan Andreea - consilier
 

6. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie (folosinta gratuita) Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Sus Râmnicul" a unui spatiu, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (incinta Primariei Municipiului Rm. Sarat- camera 6, etaj 1), judetul Buzau cu destinatia de sediu social pentru asociatia mai sus amintita, in vederea realizarii proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala si infiintarea unui Grup de Actiune Locala la nivelul Municipiului Rm. Sarat", proiect finantat in cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritara 5-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) in orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, prin implementarea de masuri integrate in contextul mecanismului de Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii", cod de proiect MySMIS 114204;

 

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana si ing. Teodorescu Dragos Daniel - Sef Serviciu
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind "colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori' si "colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora.

 

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

- prezintă - Stan Alin Șef Birou, ing. Hinta Petruș - consilier și cons. jr. Corbu Alina Giorgiana