Print E-mail
Sănătatea

PROIECTUL DE REABILITARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE A SPITALULUI MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT FINALIZAT!


                                                        DESCHIDEREA NOULUI AMBULATORIU!

drenad

  Începând cu luna martie cetățenii municipiului Râmnicu Sărat precum și cei ai localităților învecinate se pot bucura de finalizarea proiectului de reabilitare a Ambulatoriului de Specialitate a Spitalului Municipal Rm. Sărat.

Festivitatea de deschidere a Ambulatoriului reabilitat s-a desfășurat în holul din incinta acestuia în prezența reprezenților autorităților locale, cadrele spitalului, alături de invitați din partea Instituțiilor locale, precum și ai Direcției Județene de Sănătate Publică Buzău. Cu această ocazie, doctorului chirurg Alexandru Nicolau, un vechi fiu al Râmnicului, din cadrul Spitalului Floreasca, București, i-a fost decernat titlul de cetățean de onoare al orașului nostru, asemenea și tatălui său, post-mortem, doctorului Hristu Nicolau, în semn de recunoștință pentru toată activitatea sa desfășurată în slujba râmnicenilor.


SCURT ISTORIC AL PROIECTULUI:


  Depus în anul 2008 de către Primăria Municipiului Râmnicu Sărat și aprobat în anul 2010, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, pe Axa prioritară 3 – Dezvoltarea Infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.1.Reabilitarea / modernizarea și echiparea serviciilor de sănătate, proiectul, s-a desfășurat pe o perioadă efectivă de implementare de 23 de luni, timp în care Ambulatoriul a trecut printr-un amplu proces de modernizare, dar și dotare, în acest sens fiind achizionată aparatură și dotări de ultimă generație ce facilitează astăzi primirea de urgențe și o creștere a performanțelor generale și a calității serviciilor medicale prestate în cadrul Spitalului Municipal. Procesul de implementare a proiectului, activitățile de contractare a furnizorilor și prestatorilor de servicii precum și a executantului de lucrări, a revenit în tot acest timp Compartimentului „Programe cu Finanțare Externe", din cadrul Primăriei, parte din Aparatul de Specialitate a Primarului.

Valoarea proiectului derulat a fost de peste 5.000.000 de lei vechi, bani nerambursabili, la care s-au adăugat peste 300.000 de lei, reprezentând cofinanțatarea Primăriei Mun. Rm. Sărat la cheltuielile eligibile. Cu aceste sume au fost astfel aduse la standarde europene de funcționare 15 cabinete medicale, fiind modernizate și blocurile operatorii: Neonatologia și Radiologia.

Beneficiarii direcți ai investiției, reprezentanții Spitalului Municipal Rm. Sărat se declară la finalul lucrărilor deosebit de mulțumiți de calitatea lucrărilor efectuate precum și de faptul de a putea oferi cetățenilor începând cu luna martie a anului 2012 o asistență de mult mai bună calitate.


NOI PROIECTE EUROPENE APROBATE ORI ÎN PRAG DE APROBARE!


  Finalul lunii decembrie a anului 2011 a adus semnarea unui nou contract de finanțare din foduri structurale (europene), Primăria Rm. Sărat semnând un nou Contract de Finanțare Nerambursabilă cu M.D.R.T.-ul, în calitate de Autoritate de Management, pentru Reabilitarea Grupului Școlar Agricol, o investiție ce însumează 11.771.604,33 lei veci adică mai bine de 2,5 mil. euro. și care începând cu luna ianuarie și-a început procesul de implementare, urmând ca în perioada imediat următoare să fie desfășurate procedurile legale pentru contractarea lucrărilor de modernizare ce vor începe în vara acestui an.


  Alte trei proiecte sunt pe cale de a fi semnate de către Minister, reprezentanții autorității centrale dând asigurări că în cel mai scurt timp contractele de finanțare parafate vor intra în posesia Municipalității, astfel încât lucrările să poată începe, după ce timp de 3 ani de zile (o perioadă exagerată și nejustificată) Ministerul a evaluat documentația depusă de către Primărie, în calitate de solicitant.

Este vorba în acest sens de următoarele proiecte:


1. "Reabilitare, Modernizare străzi și reabilitare rețele de apă în zona de intervenție urbană a mun. Rm. Sărat"

2. "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de intervenție urbană a mun. Rm. Sărat"

3. "Restaurarea Complexului Brâncovenesc – Monument istoric de categoria A"


  În același timp, pe fondul neutilizării unor sume importante de bani de către autoritatea de management pe unele axe de finanțare rămase neacoperite, un al patrulea proiect depus de Primăria Rm. Sărat are șanse importante de a fi finanțat. Este vorba despre proiectul de "Restaurare / Reabilitare Colegiu Național Alexandru Vlahuță".

Râmnicu Sărat dovedește astfel că este un oraș viu, un oraș cu perspective ce vor putea fi atinsă în viitorul apropiat prin finalizarea tuturor acestor proiecte.

Florin Ceparu


Articol preluat de la : http://euramnicean.blogspot.com/Last Updated on Monday, 19 March 2012 08:02