PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Lista finală de priorități pentru acordarea unor locuințe din fondul locativ ce aparține domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat
2 04.06.2020 - Lista administratorilor de întreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat
3 Lista de repartizare în vederea atribuirii a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Râmnicu Sărat
4 Formular pentru înștiințare cu privire la pierderile produse culturilor agricole de către factori naturali de risc
5 Anunț - SC ACVATERM SA Program pe zile dezinfecție prin stropit cu soluție de clor a carosabilului și a trotuarelor în Municipiul Râmnicu Sărat
6 Comunicat de interes public - din data de 25.03.2020 și până în data de 16.04.2020 - Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat nu mai lucrează direct cu publicul
7 25.03.2020 - Comunicat de interes public - Serviciul de Impozite și Taxe Locale - Din data de 25.03.2020 si pana in data de 16.04.2020 SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE NU MAI LUCREAZA DIRECT CU PUBLICUL
8 Anunț Important al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Râmnicu Sărat - valabilitate și eliberare acte de identitate
9 Anunț Important - program relații cu publicul pe durata stării de urgență
10 Lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, în ordinea de prioritate și a listei de priorități
11 28.02.2020 - Anunț Instituția Prefectului - Județul Buzău - Informarea populației cu privire la coronavirus
12 Proces verbal privind aducerea la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (in proiect- conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006
13 Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată)
14 Lista finală de priorități pentru acordarea de locuințe sociale disponibile aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat
15 Hotărârea nr. 269 din data de 28.11.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm.Sarat
16 PROCEDURI PROIECT SIPOCA 92
17 Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mai mare de 5000 euro
18 Dispoziție nr. 638 / 19.07.2019 privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004
19 Dispoziție nr. 694 / 29.07.2019 privind aprobarea programului de lucru cu publicul pentru punctul de lucru cu publicul organizat la Primaria Municipiului Rm. Sarat
20 Hotărârea nr. 88 din data de 25.04.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm. Sarat, indexate cu rata inflatiei de 4,6%
21 Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
22 Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
23 ANUNȚ DE CONSTITUIRE A ASOCIATIEI "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SUS RÂMNICUL"
24 Strategia de achiziții publice și programul achizițiilor publice
25 Licitaţii
26 Alte evenimente și activități ale primăriei
27 Anunţuri de achiziţii publice 2017
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă