Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
27 July 2023
HOTARARE privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local, pentru anul 2023 - domeniile cultura, civic, social, protectia mediului
27 July 2023
HOTARARE privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 a unei recompense financiare elevei Basescu Iulia Claudia, care a obtinut media 10 la examenul de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a
27 July 2023
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2023
29 June 2023
HOTARARE privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre S.C. TUC SA Rm Sarat
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS a Comunei Margaritesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Glodeanu Sarat, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia
29 June 2023
HOTARARE privind incetarea contractului de inchiriere nr.1886/11.05.2017, prelungit prin act aditional, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobiluluiapartament situat in R Sarat
29 June 2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publica a Judetului Buzau si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau in prop pub a Mun Râmnicu Sărat, a bunului situat in Soseaua Podgoriei nr.1B
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune, a unul imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, strada Ariesului nr.14 (P.148
29 June 2023
HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/ sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ

Accesibilitate

Color
Text