Primăria Râmnicu Sărat
Site-ul oficial al Municipiului Râmnicu Sărat
 
Free Call

+ 00 12 123 456

 

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, strada Revolutiei nr.20, catre domnul Mihai Neculai si doamna Mihai Teodora, coroborat cu incetarea procesului-verbal nr. 11393/20.10.2008 incheiat intre Primaria Rm.Sarat si domnul Golea Ion
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, strada Jiului nr.6, judetul Buzau, numar cadastral 32796, catre Baragan Adriana-Petruta si Baragan Valentin, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.2/ 28.11.2018
30 April 2024
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Racordare la reteaua electrica loc de consum permanent cu destinatia de spatiu de productie si prestari servicii", a imobilului din Soseaua Focsani nr.40, Mun Rm.Sarat
30 April 2024
HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune+Bransament+P.R.M Gaze naturale", de catre ENGIE ROMANIA S.A
30 April 2024
HOTARARE privind reluarea procedurii de numire a unuia din cei 2 reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat in Consiliul de Administraţie al Colegiului National ”Alexandru Vlahuta” şi modificarea, în consecinţă, a poziţiei nr.1 din ane
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Local Ramnicu Sarat pentru Muzeul Municipal "Octavian Mosescu" Ramnicu Sarat
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2023
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2023 la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat
30 April 2024
HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2023 la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat

Accesibilitate

Color
Text