Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 333 din 15.11.2017 privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren in suprafata masurata de 2761 mp, avand numarul cadastral 5874, inscris in cartea funciara cu numarul 7022 situat in cartier Zidari, strada Perisori nr.2, in trei loturi
2 Hotărârea nr. 332 din data de 15.11.2017 privind trecerea din domeniul public al Mun. Rm. Sarat in domeniul privat al Mun. Rm. Sarat a unor suprafete de teren in scopul realizarii proiectului "Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extinde
3 Hotărârea nr. 331 din data de 15.11.2017 privind modificarea pozitiei nr. 658 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau
4 Hotărârea nr. 330 din data de 31.10.2017 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a Municipiului, Extindere Bariera Focşani, parcela 248
5 Hotărârea nr. 329 din data de 31.10.2017 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului, cartier Anghel Saligny (parcela 419, respectiv parcela 421)
6 Hotărârea nr. 328 din data de 31.10.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unui imobil - constructii si teren aferent, proprietate privata a Municipiului Rm. Sarat, in care a functionat "Centrala Termica 810"
7 Hotărârea nr. 327 din data de 31.10.2017 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Rm. Sarat
8 Hotărârea nr. 326 din data de 31.10.2017 privind incetarea de drept a contractului de inchiriere nr.9859/02.05.2017, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Mun. Rm. Sarat, str. Industriei nr.2, bl. ANL, ap. 48
9 Hotărârea nr. 325 din data de 31.10.2017 privind aprobarea listei de prioritati stabilita in conformitate cu criteriile pentru ierarhizarea solicitarilor depuse in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
10 Hotărârea nr. 324 din data de 31.10.2017 privind incetarea contractului de concesiune nr.2402/05.06.2006 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si S.C PANAIT PANFORT SNC (actual S.R.L), avand ca obiect exploatarea unui bun - teren in suprafata de 1650 mp
11 Hotărârea nr. 323 din data de 31.10.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm. Sarat ca utilizator al aplicatiei informatice Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale-RENNS
12 Hotărârea nr. 322 din data de 31.10.2017 privind aprobarea modelului de contract de prestari servicii avand ca obiect "indepartarea/recoltarea exemplare lor din speciile de fauna salbatica, a pisicilor si a câinilor hoinari din perimetrul intravil R Sarat
13 Hotărârea nr. 321 din data de 31.10.2017 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate
14 Hotărârea nr. 320 din data de 31.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm. Sarat pe anul 2017
15 Hotărârea nr. 319 din data de 31.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2017
16 Hotărârea nr. 318 din data de 31.10.2017 privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, Echipa de fotbal masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm. Sarat
17 Hotărârea nr. 317 din data de 31.10.2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a Contractului încheiat între Municipiul Râmnicu Sărat și Asociaţia "Olimpia Râmnicu Sărat 2010 Club Sportiv", contract incheiat in baza HCL nr.169/31.05.2017
18 Hotărârea nr. 316 din data de 31.10.2017 privind modificarea statului de functii al Muzeului Municipal Rm. Sarat pentru anul 2017
19 Hotărârea nr. 315 din data de 31.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al Politiei Locale a Municipiului Rm. Sarat, pentru anul 2018
20 Hotărârea nr. 314 din data de 31.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm.Sarat si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm. Sarat, pentru 2018
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 17