Imprimare
Proiecte de Hotarâri CL - 2011
Scris de Manea Octavian   

 

Şedinta de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 30.06.2011 - orele 14.00

 

 

I. Proiect de hotarare privind  alocarea din bugetul local a unor  sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

 

 


II. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 200.000 lei de catre SC ACVATERM SA Rm. Sarat


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ec. Fortu Macovei, director

 

 


III. Proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri  la plata obligatiilor fiscale datorate de  persoane fizice (scutirea de accesorii)


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ec. Pascu Elena, sef serviciu

 

 


IV. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Colegiului National „Al. Vlahuta” Rm. Sarat a locuintei de serviciu, situata in strada Patriei bl.9G, ap.12 proprietate privata a municipiului Rm. Sarat


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – sing. Toader Dumitru, referent de specialitate

 

 


V. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Admnistratiei Domeniului Public Rm. Sarat pentru anul 2011


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – jr. Horohai Georgiana

 

 


VI. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii Municipale Rm. Sarat

 
- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – jr. Horohai Georgiana

 

 


VII. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale Rm. Sarat pentru anul 2011


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – jr. Horohai Georgiana

 

 


VIII. Proiect de hotarare privind privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm. Sarat pentru anul 2011


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – jr. Horohai Georgiana

 

 


IX. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al municipiului Rm. Sarat


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – cons jr Horohai Georgiana

 

 


X. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala Rm. Sarat

 
- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – jr. Horohai Georgiana

 

 


XI. Proiect de hotarare pentru aprobarea inaintarii catre Ministerul Sanatatii, in vederea obtinerii avizului conform a propunerilor managerului unitatii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm. Sarat


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – jr. Horohai Georgiana

 

 


XII. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism pentru terenul in suprafaţa de 208 mp cu destinatia de construire locuinta P+1, situat in str. Domneasca nr.20A


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ing. Nicolae Gabriela, arhitect sef


XIII. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie in municipiul Rm. Sarat


- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 


XIV. Proiect de hotarare pentru modificarea art.4 si art.5 din Regulamentul privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor stationate neregulamentar sau abandonate in municipiul Rm. Sarat, aprobat prin HCL nr.36/27.02.2009


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

 


XV. Proiect de hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr.2163/01.03.2006 prin act aditional


- initiator – pr. Viorel Holban, primar

- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

 


XVI. Proiect de hotarare privind vanzarea catre SC PALANCAR AUTOSERVICE SRL a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat pentru activitatea de prestari servicii (vopsitorie auto)
situat in B-dul Eroilor nr.29C


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

 


XVII. Proiect de hotarare privind vanzarea catre d-na Stanciu Alexandrina a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in cartierul Bariera Focsani – parcela 262


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

 


XVIII. Proiect de hotarare privind vanzarea catre d-na Stanciu Alexandrina a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in cartierul Bariera Focsani – parcela 263


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

 


XIX. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 59 mp aferent spatiului comercial situat in str. C-tin Brancoveanu nr.2 instrainat in conditiile Legii nr.550/2002


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – ing Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

 


XX.Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Partidului National Liberal – Organizatia Rm. Sarat a spatiului situat in Rm. Sarat, str. Victoriei nr.13A+B


- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – sing. Toader Dumitru, referent de specialitate

 

 


XXI.Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Partidului Romania Mare si Partidului  Verde – Organizatiile Rm. Sarat a spatiului situat in Rm. Sarat, str. Victoriei nr.95-107 (etaj)

 
- initiator – pr. Viorel Holban, primar
- prezinta – sing. Toader Dumitru, referent de specialitate

 

 


XXII. Diverse

 

 

Ultima actualizare în Miercuri, 29 Iunie 2011 06:43