Imprimare
Proiecte de Hotarâri CL - 2011
Scris de Manea Octavian   

 

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 28.04.2011 - orele 14.00

 

I. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Rm. Sărat.

  

II. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Rm. Sărat

  

III. Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Grădiniţa cu Program Normal cu 2 (doua) săli de grupă Nr.2”

  

IV.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Grădiniţa cu Program Normal cu 2 (două) săli de grupă Nr.9”

 

V.Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă

 

VI. Proiect de hotărâre privind stabilirea masurilor pentru exploatarea raţională şi menţinerea potenţialului de producţie a păşunilor de pe raza municipiului Rm. Sărat pentru anul 2011

 

VII. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie pietonală şi a unor vehicule (atelaje)

 

VIII. Proiect de hotărâre privind vânzarea catre d-na Panait Georgiana Elisabeta a terenului proprietate privată a municipiului Rm. Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în cartierul Bariera Focşani – parcela 51.

 

IX. Diverse

 

Ultima actualizare în Joi, 21 Aprilie 2011 08:30